Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο πρωτοβουλίας έναρξης διαλόγου σε επίπεδο Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ο Νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν όλα τα βήματα της λειτουργικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας του νέου φορέα, καθώς και η πορεία μετάβασης όλων των Φο.Δ.Σ.Α Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο νέο σχεδιασμό. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συντόμευση του χρόνου προετοιμασίας του νέου περιφερειακού σχεδιασμού αφενός και αφετέρου η δυνατότητα κατάθεσης απόψεων και προτάσεων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενεργούς πολίτες.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε  ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 9:00 έως 20:00.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!