Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για τα θαλάσσια απορρίμματα

Εκπρόσωποι 21 Μεσογειακών Κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη-κυβερνητικών οργανισμών  συμμετείχαν μεταξύ 3 και 6 Δεκεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη στη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Συνθήκης της Βαρκελώνης για την  Προστασία του Παράκτιου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου. Η HELMEPA έλαβε μέρος στη σημαντική αυτή συνάντηση ως συνεργαζόμενος φορέας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (UNEP-MAP Partner).

Σκοπός της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε χώρες της Μεσογείου τη διετία 2012-2013  και η συμφωνία για μελλοντικές δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.Μεταξύ των σημείων που συμφωνήθηκαν ήταν η  υιοθέτηση του Περιφερειακού Σχεδίου για τα Θαλάσσια Απορρίμματα που στοχεύει στην πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων σε θάλασσες και ακτές της Μεσογείου, θέτοντας σαφή χρονοδιαγράμματα μέχρι το 2025. Σε ειδική παράλληλη εκδήλωση που οργανώθηκε σε συνεργασία με το MIO-ECSDE και το MEDPOL, στέλεχος του Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης παρουσίασε τη λειτουργία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για τα Θαλάσσια Απορρίμματα (GOML) και άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες της HELMEPA που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία για την αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού προβλήματος ρύπανσης.

Άλλα θέματα που αποφασίστηκαν ήταν:

Δημιουργία  δικτύου προστατευόμενων παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών και δέσμευση για την εφαρμογή μέτρων προστασίας και διαχείρισης.

Εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης (Ecosystem Approach) για την επίτευξη Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης στη Μεσόγειο μέχρι το 2020.

Δημιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των Μεσογειακών Κρατών για την εφαρμογή της MARPOL.

Δέσμευση για σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών παράκτιων πόλεων και βελτίωση στη διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!