Παραμετροποίηση των τιμών με τα ίδια κριτήρια άλλων παραγωγών φ/β, ζητεί ο ΠΣΑΑΦ

Επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, ζητώντας την παραμετροποίηση των τιμών στα αγροτικά φωτοβολταϊκά με τα ίδια κριτήρια που έγινε σε όλες τις κατηγορίες παραγωγών. απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταικών (ΠΣΑΑΦ).

Ολόκληρη η επιστολή του Συλλόγου:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Παρακαλούμε δεχθείτε τα συγχαρητήρια για την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων σας και τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας.

Όπως γνωρίζετε, με τον ν. 4254/2014 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ υποπαρ. ΙΓ1) «επανακαθορίστηκαν» μονομερώς και υποχρεωτικώς οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν συμφωνήσει οι κατ’ επάγγελμα αγρότες / ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών με συμβάσεις που συνήψαν με την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Αποτέλεσμα του υποχρεωτικού «επανακαθορισμού» είναι η μείωση των τιμών σε ποσοστό 12%. Η εν λόγω μείωση επεβλήθη οριζόντια σε όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα από κρίσιμες παραμέτρους, όπως είναι ο χρόνος σύνδεσης των μονάδων και το κόστος κατασκευής τους. Συνέπεια της οριζόντιας (μη παραμετροποιημένης) μείωσης των τιμών είναι το ποσοστό απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων τους (IRR) να διαφοροποιείται δραστικά και παντελώς αδικαιολόγητα (έως και υποδιπλασιασμού), σε βάρος κυρίως αυτών που κατασκεύασαν με υψηλό κόστος τα έτη 2011 και 2012 και σε όφελος αυτών που κατασκεύασαν με ασυγκρίτως μικρότερο κόστος το 2013 (στήλη (2) των επισυναπτόμενων πινάκων). Οι ζημιωμένοι από την μη παραμετροποίηση αγρότες αποτελούν περίπου το 55% του συνόλου και οι υπερβολικά ευνοημένοι το υπόλοιπο 45%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε σχέση με τις παραμετροποιημένες τιμές των λοιπών παραγωγών έως 100KWp / XE του πίνακα Α (που η πολιτεία επανακαθόρισε ως δίκαιες) , οι τιμές των αγροτών του 2013 είναι υψηλότερες έως και+39,66% ενώ του 2011 και 2012 υπολείπονται έως και -28,45%. Οι συνημμένοι πίνακες που ελέχθηκαν για την ακρίβειά τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας και τον ΛΑΓΗΕ επιβεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές.

Η κατά τα ανωτέρω οριζόντια μείωση τιμών των κατ’ επάγγελμα αγροτών προέκυψε, κατόπιν πιέσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων συγκεκριμένης ομάδας (άκρως ωφελημένων) παραγωγών, ως νομοτεχνική βελτίωση. Η κατάθεση της στην ολομέλεια μεθοδεύτηκε κυριολεκτικά για την «τελευταία στιγμή» και ψηφίστηκε χωρίς καν να διαβαστεί ( Πρακτικά ολομέλειας 30/3/2014 σελ. 9421-9423 η 101-103 του pdf). Άλλαξε έτσι“σιωπηρά” και χωρίς αιτιολόγηση (κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας καλής νομοθέτησης και του κανονισμού της βουλής), η αρχική ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ μορφή της ρύθμισης που εκτέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, επεξεργάστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και κρίθηκε από την επιστημονική υπηρεσία (σελ. 25-27) της βουλής με τηνΟΡΙΖΟΝΤΙΑ που ψηφίστηκε από το σώμα και έγινε νόμος του κράτους χωρίς να την διαβάσει και να την ακούσει κανείς! ( Πρακτικά ολομέλειας 30/3/2014σελ. 9421-9423 η 101-103 του pdf)

Πρωτίστως όμως, η οριζόντια μείωση αντιτίθεται στον ίδιο τον σκοπό του ν. 4254/2014, που όπως προκύπτει από την αιτιολογική του έκθεση (σελ.97-105) είναι, η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. με μείωση των συμβασιοποιημένων τιμών, επί τη βάσει όμως αντικειμενικών και εύλογων παραμέτρων, συνδεόμενων ιδίως με το κόστος κατασκευής, κατά τρόπο ώστε να είναι δίκαιη και να επιβάλλεται αναλογικά. Ο κανόνας αυτός, ήτοι ηαναλογική μείωση των τιμών, εφαρμόζεται σε ΟΛΟΥΣ τους παραγωγούς ΠΛΗΝ των κατ’ επάγγελμα αγροτών, που υφίστανται ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ μείωση χωρίς εφαρμογή των υπόψη δίκαιων, εύλογων και αντικειμενικών παραμέτρων. Πρόκειται, όπως είναι σαφές, για θρίαμβο της πελατειακής πολιτικής λογικής σε βάρος της ισονομίας των πολιτών!

Η εν λόγω οριζόντια – χωρίς παραμετροποίηση - μείωση τιμών επιφέρει άνιση δυσμενή μεταχείριση (που αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο σας με το υπ'αρ. Πρωτ. 368 έγγραφό του προς την Βουλή) σε βάρος των αγροτών που κατασκεύασαν τα πάρκα τους τα έτη 2011 και 2012 με πολύ υψηλό κόστος, που δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος. Το μόνο συμφέρον που εξυπηρετεί είναι μερίδας αγροτών (συμπεριλαμβανομένης της ομάδας που συμμετείχε στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις) σε βάρος των υπολοίπων, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό μείωσης και, συνακόλουθα, το όφελος του Ειδικού Λογαριασμού, είναι το ίδιο είτε με την οριζόντια, είτε με την παραμετροποιημένη μείωση τιμών. Σύμφωνα δε με τους τελευταίους υπολογισμούς που δόθηκαν από τον ΛΑΓΗΕ στις υπηρεσίες σας, η επαναφορά της αρχικής ΔΙΚΑΙΑΣ / ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ διάταξης που αντικαταστάθηκε ανορθόδοξα, όχι μόνο δεν επιβαρύνει, αλλά αντιθέτως επιφέρει και μικρό όφελος στον Ειδικό Λογαριασμό

Υπό τους ανωτέρω όρους, η επίμαχη οριζόντια μείωση αντίκειται ευθέως στις συνταγματικές αρχές της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.) και τηςαναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.). Επιπλέον, ενόψει της κραυγαλέας αδικαιολόγητης ανισότητας που επιφέρει μεταξύ των αγροτών, προσβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου, βασικό στοιχείο του οποίου είναι η διασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των πολιτών, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.) και ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Συντ.).

Έχουμε ήδη κινηθεί νομικά, για να ανατρέψουμε την κραυγαλέα αυτή αδικία που επιβλήθηκε σε βάρος μας. Σημαντικός αριθμός των μελών μας συμμετέχει σε ομαδικές αγωγές, που κατατέθηκαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και εκρεμοδικούν. Θα προσφύγουμε δε, εάν απαιτηθεί, στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την προάσπιση, των δίκαιων αιτημάτων και συμφερόντων των μελών μας. Θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο σε ένα κράτος δικαίου: Την ΙΣΟΝΟΜΙΑ.

Κατόπιν των παραπάνω, και εν όψει της λήξεως την 31/3 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων της υποπαραγράφου ΙΓ.1 του Ν.4254/2014 με την οποία θα οριστικοποιηθούν για 3ο έτος οι προαναφερόμενες ανισότητες σε βάρος του 55% και υπέρ του 45% και καθιστά το ζήτημα επείγον

ΖΗΤΑΜΕ:

α. Την παραμετροποίηση των τιμών μας με τα ίδια κριτήρια που έγινε σε όλες τις κατηγορίες παραγωγών (κόστος επένδυσης, χρόνος σύνδεσης κ.λ.π.) για να διασφαλιστεί σε όλους μας ο επιδιωκόμενος συντελεστής απόδοσης (IRR) που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου(13,5). Μπορεί να επιτευχθεί στον μέγιστο βαθμό με την επαναφορά τηςδιάταξης που αντικαταστάθηκε κατά τα προαναφερόμενα με την νομοτεχνική βελτίωση. Η εν λόγω διάταξη φέρει τις εγγυήσεις καλής νομοθέτησης και συνταγματικής νομιμότητας που δεν φέρει η ψηφισθείσα ( δημόσια διαβούλευση, γνωμάτευση επιστημονικής υπηρεσίας της βουλής, επεξεργασία αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής κ.λ.π.), εκπληρώνει τους σκοπούς του νόμου όπως αναλύονται στην αιτιολογική του έκθεση (σελ.97-105), διαμορφώνει δίκαιες και ανάλογες του κόστους τιμές με ίδια προσαύξηση (15%) σε όλους και επιφέρει ισοδύναμο όφελος στον ειδικό λογαριασμό. Η διευθέτηση πρέπει να γίνει πριν την λήξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων του 2016 ( υποβάλλονται από 1/1 έως 31/3/2017 ), για να προληφθεί η επανάληψη της (κατάφορης) αδικίας των 2 προηγούμενων ετών, που με την υποβολή της σε μερίδα αγροτών οριστικοποιήθηκαν απώλειες έως και 28,45% και σε άλλη υπεραποδόσεις έως και 39,66%!!!! (βλ. συνημμένους πίνακες)

Σε κάθε άλλη περίπτωση ζητάμε να μας εξηγήσετε την σκοπιμότητατης νομοτεχνικής βελτίωση, δεδομένου ότι δεν εξηγήθηκε ποτέ από κανέναν, δεν την κατάλαβε κανείς και συγκρούεται με τον βασικό σκοπό επανακαθορισμού των τιμών που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.

β. Εάν κρίνετε αναγκαία διεξοδικότερη ενημέρωση, παραμένουμε στην διάθεσή σας για ορισμό ημερομηνίας που θα σας την παράσχουμε».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση