ΠΚΜ: Δεύτερη συνεδρίαση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία κυκλικής οικονομίας στις ΜμΕ

Τη δεύτερη συνεδρίαση της τοπικής ομάδας υποστήριξης (Local Support Group – LSG) του έργου CESME με θέμα «Καλές πρακτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία Κυκλικής Οικονομίας» διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, υλοποιείται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου «CESME - Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Circular Economy for SMEs)», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης της τοπικής ομάδας υποστήριξης του έργου CESME θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα εφαρμογής, χρηματοδότησης και καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ε.Ε. και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τη συμμετοχή τους στη συνάντηση της τοπικής ομάδας υποστήριξης, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα:

•    Να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας
•    Να συνεισφέρουν στην αναγνώριση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας σε συγκεκριμένους κλάδους, επιχειρηματικές μονάδες και συλλογικότητες.
•    Να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας και των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

12.00 - 12.10   Έναρξη – Χαιρετισμοί
12.10 – 12.30   Εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας στις Μ.μ.Ε
12.30 – 12.40   Χρηματοδοτικά Εργαλεία Κυκλικής Οικονομίας
12.40 – 13.10   Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στην Ε.Ε.
13.10 – 14.10   Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στην Π.Κ.Μ.
14.10 – 15.00   Συζήτηση
15.00 – 15.10   Συμπεράσματα – επόμενα βήματα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα:
http://www.interregeurope.eu/cesme/

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση