Πλαίσιο Συνεργασίας ΥΠΕΚΑ με τον Δήμο Πειραιά

Την πρόταση του Δήμου Πειραιά για το σχέδιο ανάπτυξης της πόλης παρουσίασε στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης μέσα από την αξιοποίηση της δράσης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη» (Ιntergraded Territorial Investment / ITT). Ο Δήμαρχος Πειραιά επεσήμανε ότι η εκμετάλλευση του εργαλείου «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ITT)» από τον Δήμο είναι μια μεγάλη πρόκληση και ίσως η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση για την υλοποίηση ενός σύνθετου αναπτυξιακού σχεδιασμού, όπου θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και προώθηση σημαντικών και μεγάλης κλίμακας έργων και αστικών αναπλάσεων τα οποία έχει ανάγκη η πόλη του Πειραιά. Ο κ. Μώραλης, τόνισε πως τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην αισθητική αναγέννηση του Πειραιά, θα δώσουν ανάσα ζωής στην πόλη και θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε ότι ήδη το ΥΠΕΚΑ προχωρά το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τον Πειραιά και συμφώνησε για την ανάγκη να μελετηθεί περαιτέρω και να προωθηθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της πόλης, αξιοποιώντας τη «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ITT)». Για το λόγο αυτό, θα δημιουργηθούν κοινές ομάδες εργασίας οι οποίες άμεσα θα προετοιμάσουν το πλαίσιο στο οποίο θα αρχίσει η προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για την εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ITT)» στην πόλη του Πειραιά. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο Δήμαρχος Πειραιά συμφώνησαν το Υπουργείο να συνδράμει και να υποστηρίξει ουσιαστικά το Δήμο για να προωθήσει τις μελέτες που θα απαιτηθούν για την ωρίμανση έργων και πρωτοβουλιών, ώστε να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ITT)».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!