«Πράσινο ομόλογο» 6,5 εκατ. ευρώ από τη Δέλτα Τεχνική με την υποστήριξη της Wealth Fund Services

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του εταιρικού ομολόγου της Δέλτα Τεχνική ΑΕ. Από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 6.500.000 ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ στην επιτυχή έκδοση του ομολόγου ουσιαστικά συνέβαλε η Wealth Fund Services αλλά και η Εθνική Asset Management. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι 1.000 ευρώ, ήτοι το 100% της ονομαστικής αξίας εκάστης. Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (μη μετατρέψιμο σε μετοχές του Εκδότη) έχει διάρκεια επτά έτη, με ετήσιο επιτόκιο 5,50% και περίοδο εκτοκισμού ανά εξάμηνο. Η Δέλτα Τεχνική υπήρξε η πρώτη στην Ελλάδα που υλοποίησε καινοτόμες εφαρμογές αντλιών θερμότητας και αξιοποίησης βιομάζας.

Όπως δήλωσε ο Αναστάσιος Δεληγιώργης, πρόεδρος του ομίλου Δέλτα Τεχνική, «το εν λόγω Κοινό Ομολογιακό καθώς η μερίδα του λέοντος από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός της εταιρίας. Συνολικά, το πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας που αποτελούν τη σημαντικότερη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα».

Σύμβουλος έκδοσης του ΚΟΔ αναδείχθηκε η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία θα είναι παράλληλα Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση