Προκήρυξη θέση υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Υπεύθυνο ή υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για κάλυψη άδειας εγκυμοσύνης, αναζητεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Γενικά Καθήκοντα

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και υλοποίηση των δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Προγραμμάτων, τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» και το υπόλοιπο προσωπικό της Ορνιθολογικής.

Βασικά καθήκοντα

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναλαμβάνει τον συντονισμό και την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

• Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για εφαρμογή σε σχολικές μονάδες
• Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την ενεργό συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την προστασία των άγριων πουλιών
• Διοργάνωση επιμορφωτικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης
• Υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε σχολικές μονάδες ανά την Ελλάδα
• Επιμέλεια παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
• Τήρηση αρχείου επισκέψεων σε σχολικές μονάδες
• Υποστήριξη του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής στο Πάρκο «Α. Τρίτσης»
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο AEI Παιδαγωγικής Σχολής ή Σχολής σχετικής με το Περιβάλλον
• Επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τουλάχιστον 3 ετών
• Εμπειρία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με παιδιά ηλικίας 6-11 και 12-15 ετών
• Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MSOFFICE
• Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Αθήνας

Επιθυμητά προσόντα:

• Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες
• Κατάρτιση στην Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education)
• Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης
• Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες
• Ικανότητα να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί χρονοδιαγράμματα
• Εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:
• Πλήρες, επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα
• Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ornithologiki.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» έως τις 13 Μαρτίου 2019.

Από τους υποψήφιους θα ειδοποιηθούν οι επικρατέστεροι, ενώ  στην τελική φάση αξιολόγησης, θα ζητηθούν αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και δύο (2) επαφές για συστάσεις. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση