Προς μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αλιεία

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επετεύχθη συμφωνία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), η οποία σφραγίστηκε με την υπερψήφιση της πρότασης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Με προϋπολογισμό ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Ταμείο αποτελεί ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.). Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά την εφαρμογή της νέας Κ.Αλ.Π.» αναφέρει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Ιωάννης Α. Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα, η κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

4,34 δισ. ευρώ προβλέπονται για επενδύσεις στον αλιευτικό τομέα

580 εκατ. για έλεγχο

520 εκατ. για τη συλλογή δεδομένων

45 εκ. για ενίσχυση της αποθεματοποίησης

192 εκατ. για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

718 εκατ. για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

Το ΕΤΘΑ διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

1. Μια βιώσιμη αλιεία με σεβασμό προς το περιβάλλον: Περιλαμβάνει επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία με στόχο την εξάλειψη των απορρίψεων (των παράπλευρων, δηλαδή, αλιευμάτων ή των αλιευμάτων μικρής οικονομικής αξίας) και συνεπώς, τη μείωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων, που επιβάλλεται από την Κ.Αλ.Π. Ύστερα από απαίτηση του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συλλογή και τον έλεγχο επιστημονικών δεδομένων μέσω σημαντικής αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται για αυτόν τον σκοπό. Το Κοινοβούλιο ήταν, επίσης, αρκετά ισχυρό ώστε να πετύχει το πάγωμα των επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

2. Ένας ανταγωνιστικός αλιευτικός τομέας στην καρδιά των επιδοτήσεων: Δίνονται κίνητρα στους νέους κάτω των 40 ετών να ασχοληθούν με τον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ενισχύοντας δράσεις καινοτομίας και νέων μορφών επιχειρηματικότητας γύρω από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ο αλιευτικός τουρισμός. Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα ενισχύεται, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πιο σύγχρονων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον αλιευτικών εργαλείων. Οικονομική ενίσχυση θα δοθεί και για τη διάλυση των πλοίων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, προκειμένου να μειωθεί η αλιευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου. Θα υπάρχει, επίσης, συνδρομή στην αντικατάσταση των κινητήρων με στόχο τη μείωση της δύναμής τους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

3. Μια φιλόδοξη κοινωνική διάσταση: Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας επί των αλιευτικών σκαφών καθώς και για την επαγγελματική κατάρτιση των αλιέων.

«Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε τη δύναμή του σαν συννομοθέτης στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σήμερα οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της υλοποίησης μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής αλιείας, που σέβεται το περιβάλλον, χωρίς όμως να υποτιμά τον ανθρώπινο παράγοντα. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα δώσει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους αλιείς να αλιεύουν με βιώσιμο τρόπο και να συμβάλουν στον αγώνα κατά της ανεξέλεγκτης αλιείας, η οποία έχει οδηγήσει πολλούς, άλλοτε ακμαίους, πληθυσμούς ψαριών σε δραματική μείωση.Το ΕΤΘΑ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ε.Ε. ώστε να επαναπροσδιορίσει τον κλάδο της αλιείας ως πρότυπο βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Η συμφωνία επιτυγχάνεται στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας, κι αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν αξιόλογες παραγωγικές δραστηριότητες για τη χώρα μας, με ισχυρές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Να υπενθυμίσω ότι η συμφωνία περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία ιδιαίτερα για τους Έλληνες αλιείς και υδατοκαλλιεργητές, όπως μέτρα για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της μικρής παράκτιας αλιείας και την τόνωση της υδατοκαλλιέργειας, μέσω του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των εγκαταστάσεων, και της προώθησης της επαγγελματικής κατάρτισης», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, μετά το πέρας των ψηφοφοριών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!