Πρόταση παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υποθέσεις υγρών αστικών λυμάτων

Η σημερινή εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν εκπλήσσει. Σημειώνουμε ότι δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση αλλά εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας της παράτασης των προβλημάτων διαχείρισης αστικών λυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (Προσοτσάνη, Δοξάτο, Ελευθερούπολη, Γαλάτιστα, Βάγια). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αστικών (στερεών και υγρών) αποβλήτων έχει τη στήριξή μας, με οικονομικούς πόρους, θεσμικά εργαλεία και μηχανισμούς. Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τη συναντίληψη και το αποδεικνύουμε συνεχώς μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής που προάγει το διάλογο και τη συμμετοχή όλων για την επίλυση προβλημάτων που μαστίζουν τη χώρα για πολλά χρόνια.

Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε αλλά και να λειτουργούμε ικανοποιητικά σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Όλοι οι φορείς οφείλουμε να συμβάλλουμε στην ορθή και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, στην αναζήτηση ορθών και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων. Πιστεύουμε σε ένα μοντέλο στο οποίο οι τοπικές αρχές αποτελούν μέρος της λύσης με τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και τη μακροχρόνια ικανοποιητική τους λειτουργία, η οποία συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη και στην ευημερία των κατοίκων. Στόχων δηλαδή που αποτελούν θεμελιώδη αρχή τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μέσα από το δρόμο αυτό η χώρα θα αποφύγει νέα πρόστιμα και θα αυξήσει την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!