Πόσο «πράσινα» είναι τα τρόφιμα που έχετε στην κουζίνα σας;

Πόσο επιβαρύνει το περιβάλλον το τρόφιμο που μαγειρεύετε στην κουζίνα σας ή το καταναλώνετε κατευθείαν από την συσκευασία του;

Αυτή την απάντηση επιχειρεί να δώσει το έργο Life + Foodprint, που είναι μία σημαντική πρωτοβουλία της βιομηχανίας τροφίμων για το περιβάλλον.

Το Life + Foodprint λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την τροφική αλυσσίδα –από την παραγωγή πρώτων υλών μέχρι τον καταναλωτή– αναπτύσσει στρατηγικές και εργαλεία, που στόχο έχουν την μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στον κλάδο των τροφίμων.

Άτιτλο

Σε ελληνικό επίπεδο το έργο υλοποιείται από την βιομηχανία τροφίμων ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., σε συνεργασία με την Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ, τον ΣΕΒΤ, την Κοινοπραξία των 12 Εθνικών Συνδέσμων Τροφίμων SPES EEIG, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ένωση Περιβαλλοντολόγων και τις εταιρείες Κοντζόγλου Α.Ε., Ακτίνα Α.Ε. και Biochem-Αρβανιτίδης.

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. είναι μία από τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και διαθέτει εκτενή πείρα στην εκτέλεση και τον συντονισμό μεγάλων και πολυεπιστημονικών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δεδομένης δε της υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που διαθέτει, ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή του έργου και χρησιμοποιήθηκε ως case study για την πραγματοποίηση ενεργειακών επιθεωρήσεων στις γραμμές παραγωγής βρεφικών τροφών και σοκολάτας.

Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν αποτέλεσαν την βάση για την ανάπτυξη ενός εργαλείου (software tool) το οποίο: α) προσδιορίζει το ενεργειακό αποτύπωμα του εκάστοτε τροφίμου και β) προτείνει παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Στην συνέχεια, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνέλεξε δεδομένα και από άλλες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία και ολοκλήρωσε την λειτουργία του εργαλείου, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (www.foodprint.gr).

Το εργαλείο αυτό είναι ελεύθερο προς χρήση και μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε εταιρεία παραγωγής τροφίμων που ενδιαφέρεται να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα των προϊόντων της.

Όσο για τα οφέλη της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. από την πρωτοβουλία της, είναι τα εξής:

*Υιοθέτηση ενεργειακής στρατηγικής για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα.
*Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην γραμμή των βρεφικών τροφών κατά 10%-15%.
*Εμπειρία και κατάρτιση του προσωπικού στην ενεργειακή διαχείριση και την συλλογή δεδομένων.
*Εφαρμογή ενεργειακής στρατηγικής, που οδήγησε σε μετατροπές σε υπάρχοντα εξοπλισμό και νέες επενδύσεις, επαναξιολόγηση συνταγών προϊόντων και αξιολόγηση βιοαποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας.

Το Life + Foodprint και οι σχετικές πρωτοβουλίες της ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 21-24 Ιουνίου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και με την στήριξη του ΣΕΒΤ και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως το Ελληνικό Κέντρο Περιβάλλοντος ΑΕ, κ.α..

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση