Πώς θα γίνει η «έκπτωση» στο ρεύμα σε περιοχές με ΑΠΕ

Εγκύκλιο για την εφαρμογή της απόφασης περί ανάρτησης οριστικού πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να αναρτήσει τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, ανά Τοπική Κοινότητα στην ιστοσελίδα του.

Στις περιπτώσεις που το αποδιδόμενο ποσό είναι μικρότερο του 0,01 €, οι Αριθμοί Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών δεν αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει στον ΛΑΓΗΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των αυτών Τοπικών Κοινοτήτων σε επόμενο επιμερισμό.

Αναλυτικά στοιχεία του Πίνακα αποστέλλονται στο ΥΠΕΝ (Αρ. Παροχής, Ποσό, Προμηθευτής).

Το ΥΠΕΝ εκδίδει Δελτίο Τύπου προς τους Δήμους οι οποίοι ενημερώνουν τις Τοπικές Κοινότητες.

Υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Η προθεσμία υποβολής είναι 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι Δήμοι θα εξετάσουν τις ενστάσεις που θα έχουν υποβληθεί και θα ενημερώσουν σχετικά το ΥΠΕΝ και το ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων των δικαιούχων.

Στη συνέχεια, ο τελικός πίνακας παροχών δικαιούχων καταναλωτών θα αναρτηθεί αναρτάται εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, και θα αποσταλεί στο ΥΠΕΝ και στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να το ενημερώσουν, όπως και το ΛΑΓΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ, για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους και για την ολοκλήρωσή της, καθώς και να αποστείλουν κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους τελικούς καταναλωτές ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, σε όλους τους παραπάνω φορείς.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό ανά παροχή δικαιούχου οικιακού καταναλωτή) εφόσον αυτά ζητηθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Η διαδικασία της πληρωμής

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ του 2014, ο ΔΕΔΔΗΕ προσδιορίζει, μετά την έκδοση του τελικού πίνακα απόδοσης των ποσών ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, τους δικαιούχους της πίστωσης και γνωστοποιεί τα ποσά προς πίστωση ανά προμηθευτή σε ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Αυτοί, με τη σειρά τους, πιστώνουν στη συνέχεια τα ποσά στους κατόχους άδειας  προμήθειας, οι οποίοι, μετά από αυτή τη διαδικασία, πιστώνουν στους δικαιούχους το ποσό μέσω του πρώτου λογαριασμού που εκδίδεται, με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ στην Περιοχή σας».

Οι Δήμοι είχαν προθεσμία να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των δικαιούχων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΥΠΕΝ, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση