Ρητή αναφορά για «καθολική και ισότιμη πρόσβαση» στον SDG για το νερό ζητεί ο Φάμελλος

Να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στον Παγκόσμιο Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG) 6.1 που αφορά στην «Καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό για όλους και όλες, έως το 2030», στην αναθεώρηση της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό (Οδηγία 98/83/ΕΚ), ζήτησε εκ νέου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο και σε συνέχεια της παρέμβασής του με επιστολή προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε καθαρό και οικονομικά προσιτό νερό είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας, θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών, και δεν πρέπει να αποτελεί, άμεσα ή έμμεσα, πόρο επί του οποίου γίνεται κερδοσκοπία», επισήμανε, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο κ. Φάμελλος.

Παρουσιάζοντας αναλυτικότερα την τροποποίηση που προτείνει η Ελλάδα, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι παρέχονται όλα τα εχέγγυα για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας και την αποφυγή ακραίων ερμηνειών που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσανάλογα κόστη. «Η παρέμβασή μας αφήνει το περιθώριο στα Κράτη Μέλη να επιλέξουν τα βέλτιστα μέτρα ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τους, αλλά ταυτόχρονα πετυχαίνει και τη θεσμική θωράκιση ενός βασικού ανθρώπινου δικαιώματος», είπε.

«Οφείλουμε από τις δηλώσεις να περάσουμε στις πράξεις», σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός, καλώντας τους ομολόγους του να αποδείξουν εμπράκτως ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρετούν τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ελάχιστο εγγυημένου επιπέδου διαβίωσης για όλους τους πολίτες.

«Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε τη θεσμική θωράκιση ενός βασικού ανθρώπινου δικαιώματος, όπως είναι το πόσιμο νερό, και θα δείξουμε ότι η ΕΕ δεν εστιάζει μονοσήμαντα στα οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός εγγυημένου ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης για όλους τους πολίτες, κάτι που αποτελεί την καρδιά του ευρωπαϊκού οράματος», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Όσον αφορά επιμέρους ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την εναρμόνιση των υλικών και των προϊόντων που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό, ο ίδιος επισήμανε ότι θα πρέπει να τεθούν ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και συγκεκριμένες υγειονομικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό, παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία να καθορίζουν αυστηρότερες προδιαγραφές, και να τις προσαρμόζουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές τους συνθήκες, με κεντρικό κριτήριο την προστασία της υγείας.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση