Σαντορίνη: Ρεύμα, θέρμανση - ψύξη, αφαλάτωση, ηλεκτροκίνηση και... spa από τη γεωθερμία

Πέρα από την ενεργειακή εκμετάλλευση των απορριμμάτων της Σαντορίνης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρεί και στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων του νησιού, κατόπιν Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριου Σαντορινιού, του Δημάρχου Θήρας, Αναστάσιου-Νικόλαου Ζώρζου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλία Μοναχολιά και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας.

Το πλαίσιο συνεργασίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, του Δήμου Θήρας και του υπουργείου Νησιωτικής Πολιτική, παρουσιάστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη Σαντορίνη του δημάρχου Νίκου Ζώρζου και του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ηλία Μοναχολιά.

Ο δήμαρχος Θήρας υποστήριξε ότι «οι επενδύσεις που θέλουμε είναι σαν αυτές που προωθούνται με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες».

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ηλίας Μοναχολιάς, η εταιρεία στο πλαίσιο του μνημονίου αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την εκπόνηση μελετών τόσο για την βέλτιστη επιλογή χωροθέτησης για την μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει και μονάδα βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσοι και για την ανάπτυξη μονάδας γεωθερμίας. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα η ΔΕΗΑΝ προτίθεται να αναλάβει τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων με στόχο να ερευνηθεί καλύτερα το γεωθερμικό πεδίο στο νότιο τμήμα του νησιού και να εξεταστούν οι δυνατότητες για περαιτέρω εκμετάλλευση με κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής βάσης (που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο/ 365 μέρες το χρόνο).

Όπως τόνισε ο κ. Ζώρζος, η κατασκευή μονάδας γεωθερμίας θα βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης του νησιού, το οποίο γνωρίζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη και ήδη από την το μπλακάουτ του 2013 μέχρι σήμερα η αιχμή της ζήτησης έχει διπλασιαστεί και φτάνει τα 48 MW. Ταυτόχρονα όμως η μονάδα της γεωθερμίας μπορεί να βοηθήσει και στη μείωση της ζήτησης καλύπτοντας ανάγκες ψύξης θέρμανσης στο νησί που σήμερα καλύπτονται με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τόνισε ο κύριος Μοναχολιάς.

Γεωθερμία μέχρι και για... spa

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα αναλάβει να εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης γεωθερμίας στο νησί για ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση, ψύξη, αφαλάτωση θαλασσινού νερού και χρήση για θερμά λουτρά - spa.

Η ανάπτυξη γεωθερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής με αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, έχει ως στόχο την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του νησιού, ακόμα και σε περίοδο αιχμής, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία και σταθερότητα του δικτύου του νησιού.

Με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας θα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα παροχής υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες. Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ψύξης – θέρμανσης για ξενοδοχεία και οι ανάγκες άρδευσης με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, δίνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και του αγροτικού τομέα.

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν κυρίως από τους κατοίκους του νησιού.

Τα παραγόμενα γεωθερμικά ρευστά μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και λειτουργία θερμών λουτρών (SPA), γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι η Σαντορίνη.

Η ανάπτυξη των γεωθερμικών πεδίων θα γίνει σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σταδιακά και σε πλήρη συμπόρευση με τον Δήμο Θήρας και την τοπική κοινωνία.

Επόμενα βήματα

Τα επόμενα στάδια που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Σαντορίνης περιλαμβάνουν:

 • Άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου της Σαντορίνης.
 • Γεωτρήσεις στα προτεινόμενα από τον Δήμο Θήρας σημεία.

Άμεσα και έμμεσα οφέλη

Τα οφέλη από την ανάπτυξη της γεωθερμίας στη Σαντορίνη είναι τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα.

Τα άμεσα οφέλη είναι τα εξής:

 • Ανάπτυξη γεωθερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής με αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, με στόχο τη κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του νησιού, ακόμα και σε περίοδο αιχμής.
 • Η γεωθερμική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως σε σύστημα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ικανότητας ως και 3.000 m3 ημερησίως, επιλύοντας οριστικά το ζήτημα παροχής υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες.
 • Στις μη ηλεκτρικές εφαρμογές της γεωθερμίας, οι οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στη Σαντορίνη, εντάσσεται και η παραγωγή ύδατος για άρδευση με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, δίνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και του αγροτικού τομέα.
 • Άμεση αύξηση των θέσεων εργασίας του νησιού, αφού τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του έργου όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα απασχοληθεί προσωπικό από το νησί.
 • Το περιβάλλον δεν θα επιβαρυνθεί γιατί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. θα εφαρμόσει μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, ολικής επανεισαγωγής/μηδενικής ρύπανσης που εφαρμόζονται διεθνώς. Επιπλέον, η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων θα γίνει σε θέση που θα προκαλεί την ελάχιστη δυνατή όχληση, τα δε γεωθερμικά ρευστά, αφού αποδώσουν το θερμικό τους φορτίο, θα επανεισάγονται στο υπέδαφος, ώστε να ανανεώνεται ο γεωθερμικός ταμιευτήρας.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στους τομείς ενέργειας και μεταφοράς, δεδομένης της υπερεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η αξιοποίηση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
 • Οικονομικό όφελος τόσο για τον Δήμο, όσο και για τους κατοίκους, μέσω των ανταποδοτικών τελών από τη λειτουργία του σταθμού.

Τα έμμεσα οφέλη είναι τα εξής:

 • Η γεωθερμική εκμετάλλευση είναι βέβαιο ότι αποτελεί παγκοσμίως ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών υψηλής στάθμης, αλλά και τόπο διεξαγωγής συνεδρίων. Εκτός της τουριστικής ανάπτυξης η Σαντορίνη θα έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει και να συνεργαστεί με ειδικούς επιστήμονες παγκόσμιας ακτινοβολίας, επί της γεωθερμίας.
 • Επίσης στις μη ηλεκτρικές εφαρμογές της γεωθερμίας εντάσσεται και η ανάπτυξη θερμοκηπίων, η οποία στην περίπτωση της Σαντορίνης μπορεί να γίνει σε μια μεγάλη κλίμακα παρέχοντας πολλαπλά οφέλη στο νησί. Ακόμα η ανάπτυξη ιχθυοτροφείων, η αποξήρανση αγροτικών προϊόντων, η τηλεθέρμανση κ.α. Η ανάπτυξη αυτή δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον του νησιού.
 • Επιπλέον, τα παραγόμενα γεωθερμικά ρευστά μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και λειτουργία θερμών λουτρών (SPA), γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου όλο το χρόνο.

Οι δεσμεύσεις τής ΔΕΗΑΝ

Στην πορεία προς την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Σαντορίνης, οι συνυπογράφοντες το Μνημόνιο Συνεργασίας έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα εξειδικευθούν, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Σαντορίνης.

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει πλήρη και συνεχή ενημέρωση για την πορεία των έργων. Εκπρόσωπος του Δήμου θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης του έργου. Η κοινωνική συναίνεση θεωρείται αναγκαία για την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων.
 • Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θα παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στον Δήμο για την ανάπτυξη όλων των εφαρμογών αξιοποίησης της θερμικής ενέργειας.
 • Το προσωπικό λειτουργίας τόσο της Μονάδας ηλεκτροπαραγωγής όσο και της Μονάδας αφαλάτωσης θα προέρχεται κατά το δυνατό από το διαθέσιμο στο νησί. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού από τη Σαντορίνη, με στόχο την κάλυψη όλων των θέσεων μακροπρόθεσμα.
 • Ομοίως η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θα χορηγεί μία ανά έτος υποτροφία σε νέους –νέες της Σαντορίνης για την κάλυψη των θέσεων εργασίας και σε επίπεδο ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θα επιχορηγεί και θα συνδράμει επιστημονικές εκδηλώσεις στη Σαντορίνη με βάση τη γεωθερμική εκμετάλλευση με βασικό σκοπό την τόνωση του χειμερινού τουρισμού.
 • Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θα επιδιώξει την από κοινού με τον Δήμο Σαντορίνης απόκτηση των δικαιωμάτων έρευνας για γεωθερμικό δυναμικό υψηλής θερμοκρασίας στη Σαντορίνη, ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμία, κάτι που θα εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτονομία και σταθερότητα του δικτύου του νησιού.
 • Στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW, ο Δήμος Σαντορίνης θα έχει άμεσο και σημαντικό οικονομικό όφελος περί τα 100.000 € ετησίως, όπως προβλέπεται από το Ν. 3983/11, δηλαδή 1,7% επί της αξίας της παραγόμενης ενέργειας. Επίσης, ποσό ίσο με το 1% επί της αξίας της παραγόμενης ενέργειας περί τα 58.000 € ετησίως θα διατίθεται για τη μείωση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος των κατοίκων της Σαντορίνης (Ν. 3983/11).
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση