Σε διαβούλευση το πλαίσιο συμψηφισμών για αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ

Στην τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), που αφορά στην εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς, αποσκοπεί το σχέδιο υπουργικής απόφασης, που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ.

Πρόκειται για την διαδικασία της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (αυτοπαραγωγή με net metering), δηλαδή η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση, και αφορά κατά βάση παραγωγή από φωτοβολταϊκά, ενώ δίνεται και η δυνατότητα απομακρυσμένης αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) -που αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας, ιδίως μετά την τροποποίηση του πλαισίου που επέφερε ο νόμος 4414/2016 και προκειμένου η ΡΑΕ να γνωμοδοτήσει προς τον υπουργό ΠΕΝ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο κωδικοποιημένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τις πρότυπες συμβάσεις ενεργειακού και εικονικού συμψηφισμού, ώστε να λάβει υπόψη της τις απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων.

Ο στόχος της τροποποίησης

Κύριος στόχος είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού συμψηφισμού, λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα αποτίμηση από την εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος, καθώς και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου που δίνει την δυνατότητα σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, να συμψηφίζουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την μονάδα παραγωγής (virtual net metering).
Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεών της η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της το πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2004 “Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006”, το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν και των σχετικών προτάσεων των Διαχειριστών του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), καθώς και του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση NetMet_consultation@rae.gr, μέχρι και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση