Σε κλοιό ΜΚΟ το Natura 2000

Με αιτιολογία το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητας της Ευρώπης (και νέα οικονομικά και οικολογικά μέτρα) ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Fitness check, στην οποία είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους φορείς και πολίτες της ΕΕ.

Τελικά, στην ηλεκτρονική διαβούλευση, από το σύνολο των 552.472 απαντήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό (το 94%) προήλθε από την εν λευκώ υιοθέτηση του κειμένου που είχαν συντάξει και προωθήσει διακρατικά, λίγες αλλά γνωστές περιβαλλοντικές ΜΚΟ, μέσω της καμπάνιας «Συναγερμός για τη φύση» (Nature Alert)».

Στις απαντήσεις αυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, οι αποστολείς απλά προσυπέγραψαν μια ήδη τυποποιημένη διαθέσιμη φόρμα με το γενικό αίτημα, «να μη γίνει καμία τροποποίηση των δύο Οδηγιών», ότι «όλα όσα γίνονται εξ ονόματος του δικτύου Natura 2000 κυλούν άριστα» κ.λπ.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου «καταλληλότητας των Οδηγιών», καταγράφηκε μία ακόμα ομαδική αποστολή απαντήσεων.

νατουρα

Η άλλη καμπάνια, είχε οργανωθεί από το «Aktionsbundnis Forum Natur AFN Forum Natur» που θεωρητικά, προσπάθησε να λειτουργήσει ως «ομπρέλα» κοινών συμφερόντων, για όσους εκτός από το περιβάλλον και τις Οδηγίες της ΕΕ ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με τη γεωργία, τη δασοκομία, το κυνήγι και την αλιεία.

Όμως, επειδή άργησε να οργανωθεί είτε επειδή «έτρεξε» σε δυο - τρεις χώρες, τελικά η καμπάνια Forum Natur κατάφερε να ενεργοποιήσει μόλις 6.243 άτομα. Ετσι το ποσοστό των συναφών απαντήσεων που συνεισέφερε στη διαδικασία Fitness check ήταν πολύ μικρό. Μόλις το 1,1%.

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν ως εξής: 8.103 προήλθαν από ιδιώτες, 875 από επιχειρήσεις, 449 από ΜΚΟ και 393 από άλλες οργανώσεις. Κυβερνήσεις και ερευνητικά ιδρύματα υπέβαλαν 143 και 101 απαντήσεις αντίστοιχα. Ως «άλλοι» απάντησαν 149.

Ισοπέδωση της διαδικασίας

Με αυτούς τους συσχετισμούς τελικά επετεύχθη - ισοπέδωση της διαδικασίας. Το 94% που υιοθέτησε την κοινή φόρμα του Nature Alert υποστήριζε πως οι Οδηγίες, το δίκτυο Natura 2000, τα προγράμματα LIFE, αλλά και η διαχείριση, η παρακολούθηση άγριων ειδών και βιοτόπων της ΕΕ λειτουργούν τέλεια.

Τώρα, ακόμα και αν κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο Fitness check, βάσει των στοιχείων που διέθεταν, γνωρίζουν ότι οι Οδηγίες δεν λύνουν μόνο προβλήματα, καλούνται να αποδεχτούν τα συμπεράσματα και να συμβαδίσουν με τις γενικές κατευθύνσεις που ορίζονται στο Πόρισμα.

Μερικά από τα συμπεράσματα:

• η διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 σε όλη την ΕΕ κοστίζει τουλάχιστον 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ

• δεν υπάρχουν -ακόμα- αναλυτικά στοιχεία ανά κράτος μέλος σχετικά με την πραγματική χρηματοδότηση υπέρ της διαφύλαξης της φύσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό κενό στην πληροφόρηση.

Μεταξύ άλλων, στο Πόρισμα σημειώνεται:

• η Επιτροπή ζητά να γίνουν επιπλέον προσπάθειες για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας πτηνών

• να μειωθούν οι τοπικές διενέξεις που ανακύπτουν εξαιτίας κάποιων ειδών ή διαχείρισης περιοχών προστασίας

• καλεί τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν νέα εργαλεία για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων σε τόπους εντός του δικτύου Natura 2000

• να μεριμνήσει για την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών κ.ά.

Από όσα διαβάσαμε, έγινε αντιληπτό πως με την απλή επίκληση «μιας ιδεολογίας περί απολύτου προστασίας, περιοχών και άγριων ειδών», εξασφαλίζεται εύκολα μια ομπρέλα προστασίας και για τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών για λάθη ή ασάφειες απολογισμών, αλλά και για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν ενεργά ή συνδιαχειρίστηκαν προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας, Life και άλλα.

Παράλληλα οι ΜΚΟ αξιοποιώντας τις υπογραφές όσων συμμετέχουν σε τέτοιες καμπάνιες, πιέζουν και την περαιτέρω συμμετοχή τους και στις μελλοντικές αποφάσεις αλλά και σε νέα επιδοτούμενα προγράμματα.

Αν διαβάσει όμως κάποιος τις εκθέσεις και τα πορίσματα που έχουν υποβληθεί στην ΕΕ από φορείς και οργανισμούς αρκετών χωρών, θα αντιληφθεί ότι οι οικονομικές και οικολογικές ζημιές που προκαλούνται από συγκεκριμένα είδη (κορμοράνος, χήνες, αλλά και ο λύκος), θα διαπιστώσει ότι η πραγματικότητα διαφέρει κατά πολύ από την «εικονική αρμονία της Βιοποικιλότητας» που δείχνουν στις καμπάνιες τους οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Τα προβλήματα που έμειναν για άλλη μια φορά στην αφάνεια, εξαιτίας της άλωσης της διαβούλευσης από την αποστολή 500.000 επιστολών μέσω της καμπάνιας Nature Alert, συσσωρεύονται. Αλλωστε οι χρήστες και δικαιούχοι των ευεργετικών αντισταθμιστικών ωφελειών από τα επιδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ για το περιβάλλον είναι αρκετά εκατομμύρια.

Το ότι δεν συμμετείχαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση δεν σημαίνει ότι έχουν αποδεχτεί την περιβαλλοντική πολιτική που ασκείται τα τελευταία 20 χρόνια, ούτε την ελλιπή «αξιολόγηση» της διαχείρισης δισεκατομμυρίων που έχουν δαπανηθεί με την αιτιολογία της προστασίας του περιβάλλοντος, ορισμένων εμβληματικών ειδών κ.λπ. τις προηγούμενες δεκαετίες.

Μέχρι τώρα αλιείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, κυνηγοί υποστήριξαν και επιβαρύνθηκαν το κόστος της «πειραματικής» εφαρμογής ενός μοντέλου προστασίας βιοτόπων και ειδών.

Ιδεολογικές ανησυχίες

Το Δίκτυο Natura 2000 καθώς και οι γενικές και περίπλοκες στην εφαρμογή κατευθύνσεις των δύο Οδηγιών (για τα πουλιά και τους οικοτόπους), ανεξάρτητα από την πίεση που ασκεί μια οργανωμένη ομάδα φιλοπεριβαλλοντιστών (που σε επίπεδο Ευρώπης συσπειρώνεται τελικά γύρω στις 500.000 άτομα) για να προχωρήσει θα πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται όχι μόνο τις ιδεολογικές ανησυχίες των ΜΚΟ και των υποστηρικτών τους, αλλά και τις αρχές της αειφόρου χρήσης φυσικών πόρων.

Αλλωστε στόχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν είναι η αδικαιολόγητη απαγόρευση δραστηριοτήτων ή η «περιβαλλοντική απομόνωση περιοχών» αλλά η συνετή διαχείρισή τους με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους.

Ειδικότερα στο ομαδοποιημένο έγγραφο που κατέθεσε η F.A.C.E. (Ομοσπονδία Κυνηγετικών Οργανώσεων Ευρώπης) επισυνάφθηκαν επίσημα στοιχεία και εθνικές ή επιστημονικές εκθέσεις που τεκμηριώνουν τον αρνητικό οικονομικό αλλά κυρίως περιβαλλοντικό ρόλο των συγκεκριμένων αρπακτικών.

Παράλληλα, γνωστοποιείται με ξεκάθαρο τρόπο στα αρμόδια όργανα πως η μη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι κορμοράνοι, οι χήνες, ο λύκος και μερικά ακόμα αρπακτικά, παράλληλα κλονίζεται η αποδοχή των πολιτών για την ορθότητα των Οδηγιών και του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρώπης σχετικά με το περιβάλλον.

Ετσι, εκτός από τη βασική εκτίμηση της πλειονότητας των απαντήσεων, δηλαδή τα στοιχεία για Οδηγίες, Natura 2000 και Βιοποικιλότητα της ΕΕ:

• η διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 σε όλη την ΕΕ κοστίζει τουλάχιστον 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, οι τόποι αυτοί συνεισφέρουν ετησίως περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη αξίας 200 έως 300 δισεκατομμυρίων ευρώ και απαιτείται διαφανή διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000

• η Επιτροπή, ζητά να γίνουν επιπλέον προσπάθειες για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας πτηνών και για τη μείωση των τοπικών διενέξεων που ανακύπτουν, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν νέα εργαλεία για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων σε τόπους εντός του δικτύου Natura 2000

• να μεριμνήσει για την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των χωροκατακτητικά αλλόχθονων ειδών

• ειδικά για τα «προβληματικά αρπακτικά» μπορεί στη συγκεντρωτική Πρόταση Ψηφίσματος για τη Βιοποικιλότητα, να σημειώνεται λακωνικά πως «θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά ο ρόλος των μεγάλων αρπακτικών και να θεσπιστούν ενδεχομένως μέτρα προσαρμογής, προκειμένου να διατηρηθούν στις ορεινές περιοχές η βιοποικιλότητα, το καλλιεργήσιμο έδαφος και η ελεύθερη βόσκηση ζώων βοσκής η οποία αποτελεί πρακτική πολλών αιώνων».

Ομως οι εκθέσεις και τα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή καταγράφουν αναλυτικά τα προβλήματα που προκαλούν αυτά τα είδη σε αρκετές χώρες της ΕΕ...

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση