Σημαντική συμφωνία για διαλογή βιοαποβλήτων

Με στόχο την καλύτερη αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, ειδικά από ένα χώρο που παράγει σημαντικούς όγκους σκουπιδιών, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ (Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής) και του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ), που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και την Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών.

Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της χωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων (μέσω του καφέ κάδου), ειδικά σε ένα χώρο που συγκεντρώνονται για απόρριψη μεγάλες ποσότητες οργανικών (υπολείμματα φρούτων, λαχανικών κ.λπ.). Ταυτόχρονα, σημαντικές είναι και οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, που προκύπτουν στη Λαχαναγορά.

Ετσι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», σε δύο σημεία που θα υποδείξει ο ΟΚΑΑ εντός των εγκαταστάσεων στου Ρέντη θα πραγματοποιείται η συλλογή των υλικών σε τρία ρεύματα: βιοαπόβλητα (οργανικά απόβλητα), λοιπά ανακυκλώσιμα (συσκευασίες και άλλα υλικά, που μπαίνουν στους μπλε κάδους) και σύμμεικτα, δηλαδή κοινά σκουπίδια. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται να μειωθεί και ο όγκος των αποβλήτων που θάβονται στον ΧΥΤΑ Φυλής. Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ, «η απόφαση αυτή εξυπηρετεί τους στόχους που θέτουν τόσο ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσο και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ), σχετικά με την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, με έμφαση στον καφέ κάδο».

Μονοετής σύμβαση

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος. Το τέλος για τη μεταφορά και τη διαχείριση των αποβλήτων του ΟΚΑΑ ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά τόνο. Υπάρχει όμως και τιμολογιακή «τιμωρία» σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν κάνει σωστή διαλογή και πετάει βιοαποδομήσιμα ή ανακυκλώσιμα στους κοινούς κάδους. Ετσι, ορίζεται πως σε περίπτωση που τα υπολείμματα που θα προκύψουν από τη διαχείριση υπερβούν το 40% της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων, η χρέωση των υπερβαλλουσών ποσοτήτων ανέρχεται σε εβδομήντα ευρώ ανά τόνο. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων ανέρχονται σε 5.000 τόνους ετησίως. Με βάση αυτό, η σύμβαση έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση