Στο «μικροσκόπιο» το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφίμων

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και ιδιαίτερα των τροφίμων βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Έργου PEFMED, στο οποίο συμμετέχει και η ελληνική βιομηχανία τροφίμων.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) αποτελεί τον Ελληνικό φορέα, που λαμβάνει μέρος στο συγκεκριμένο έργο, που στόχο έχει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εφαρμογή της πράσινης καινοτομίας στη λεκάνη της Μεσογείου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 7 εταίροι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Στο PEFMED θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του «Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Προϊόντος», που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία θα ενσωματωθούν δείκτες, που σχετίζονται με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων περιφερειών, με σκοπό τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κλιματική αλλαγή, εξάντληση των υδάτινων πόρων, χρήση γης, κλπ) ενός δείγματος περίπου 100 εταιρειών, που βρίσκονται σε 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες. Από την Ελλάδα στο έργο θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και τον Κλάδο των Γαλακτοκομικών.

Η συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την καλλιέργεια των πρώτων υλών, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, την απόρριψη και την ανακύκλωση και η εν λόγω ανάλυση θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν σε πράσινες παραγωγικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον τοπικό και παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων τους.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, ο ΣΕΒΤ θα συνεργάζεται στενά με τον Ιταλικό Οργανισμό ENEA και τους Εθνικούς Συνδέσμους Βιομηχανιών Τροφίμων, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας (Federalimentare, FIAB, ANIA, FIPA και CCIS CAFE) και θα είναι υπεύθυνος για τις δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του, καθώς και για την ανάπτυξη των πιλοτικών δράσεων, προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων διατροφής.

Αναφερόμενος στη σκοπιμότητα και το βάρος του έργου ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης δήλωσε σχετικά ότι «σήμερα η βιομηχανία τροφίμων έχει θέσει την αειφορία στο επίκεντρο των στρατηγικών της προτεραιοτήτων: η αξιοποίηση των πρώτων υλών, η μείωση της κατανάλωσης νερού, η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, η βελτιστοποίηση της συσκευασίας, η μάχη κατά της σπατάλης των τροφίμων είναι μερικές από τις δράσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.