Στο στάδιο της κατασκευής το δίκτυο ΣΜΑ στα Ιωάννινα

Στην τελική ευθεία εισήλθαν οι διαδικασίες για την δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στα Ιωάννινα, έπειτα από τις σχετικές υπογραφές από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη για την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» της πράξης για το «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», με συνολικό προϋπολογισμό 12.349.685 ευρώ.

Έτσι, παράλληλα με τις διαδικασίες για την έναρξη κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων, δρομολογούνται και οι πρωτοβουλίες για τους σταθμούς μεταφόρτωσης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η πράξη ένταξης στο ΠΕΠ αφορά στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η υλοποίηση των σταθμών μεταφόρτωσης δεν είχε προχωρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και οι τεχνικές μελέτες και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις είχαν ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2014.

Αιτία ήταν η καθυστέρηση στην έκδοση της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την χρηματοδότηση και υλοποίησή τους.

Το δίκτυο περιλαμβάνει οκτώ Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, αυτούς των Ιωαννίνων (με δυναμικότητα 146,34tn/d), Ζίτσας (με δυναμικότητα 30,3 tn/d), Πωγωνίου (με δυναμικότητα 49,5 tn/d), Μετσόβου (με δυναμικότητα 26,2 tn/d), Άρτας (με δυναμικότητα 86,48tn/d), Γ. Καραΐσκάκη (με δυναμικότητα 17,16 tn/d), Ηγουμενίτσας (με δυναμικότητα 103,24 tn/d), καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του Σ.Μ.Α Πρέβεζας (με δυναμικότητα 70 tn/d).

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης θα περιλαμβάνουν κτιριακές ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις διοικητικές λειτουργίες, την εποπτεία–φύλαξη της εγκατάστασης και τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Αναλυτικότερα, τα έργα υποδομής, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν φυλάκιο ελέγχου και δίκτυα υποδομής (έργα εξωτερικών Η/Μ δικτύων, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου και άρδευσης, έργα οδοποιίας), χώρους στάθμευσης, θέσεις απόθεσης container, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, υποδομή αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των ΣΜΑ (έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου), έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κα.

Στο επίπεδο του μηχανολογικού εξοπλισμού, το έργο περιλαμβάνει 17 πρέσες απορριμμάτων, 17 χοάνες απόρριψης σκουπιδιών, 47 απορριμματοδέκτες (container) κλειστού τύπου, δώδεκα οχήματα μεταφοράς container, οκτώ γεφυροπλάστιγγες, έξι προκατασκευασμένους οικίσκους και 17 μεταλλικές ράμπες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.