Στο 5ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων η ΠΚΜ

Στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στις 14 και στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το θέμα του συνέδριου ήταν «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία» και περιλάμβανε ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

⦁ Κυκλική οικονομία – Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου
⦁ Εθνικός σχεδιασμός αποβλήτων – Περιφερειακοί σχεδιασμοί
⦁ Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων
⦁ Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
⦁ Χρηματοδοτικά εργαλεία – Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ
⦁ Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ
⦁ Ολοκληρωμένη διαχείριση ΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
⦁ Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης/Ευαισθητοποίησης/Επιβράβευσης
⦁ Επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής ΔσΠ και βιοαποβλήτων στην Ελλάδα
⦁ Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering) και κυκλική οικονομία
⦁ Διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης
⦁ Διαδικασίες κοινωνικής συμφωνίας για κατασκευή υποδομών επεξεργασίας

Τα στελέχη της ομάδας έργου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν στο συνέδριο με την υποβολή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας με θέμα «Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Στην εργασία, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ΑΚΚΤ – Σύμβουλοι Μηχανικοί και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., παρουσιάστηκε η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του έργου CESME (Circular Economy for SMEs) στο πλαίσιο της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας στις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που εξήχθησαν έως τώρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://conference2017.eedsa.gr/wp-content/uploads/2017/07/1312_5th-HSWMA-CONFERENCE_Agenda-Final.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CESME είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://www.interregeurope.eu/cesme/

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση