Στο 82% η απόδοση της διαδικασίας ανακύκλωσης από τη Sunlight Recycling

Στο σημαντικό ποσοστό του 82% ανήλθε ο συνολικός βαθμός απόδοσης της διαδικασίας ανακύκλωσης για την εταιρεία Sunlight Recycling, όπως προκύπτει από τον πρώτο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης που παρουσίασε η επιχείρηση Systems Sunlight, 100% θυγατρική εταιρεία του ομίλου Olympia.

Ο συγκεκριμένος απολογισμός περιλαμβάνει δείκτες από τα Διεθνή Πρότυπα Σύνταξης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «Global Reporting Initiative» (GRI), καθώς και τη σύνδεση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενά της με τους νέους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals).

Εστιάζοντας στους τομείς της αποθήκευσης ενέργειας και της βιομηχανικής ανακύκλωσης, μέσω των εταιρειών Systems Sunlight και Sunlight Recycling αντίστοιχα, ο όμιλος Sunlight δραστηριοποιείται βιομηχανικά με ξεκάθαρη περιβαλλοντική φιλοσοφία και έμφαση στην κυκλική οικονομία.

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζεται, κινείται με άξονα την υπεύθυνη παραγωγή βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας και με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ο απολογισμός ανέδειξε από το πεδίο του περιβάλλοντος τα εξής:

• Η εταιρεία εφαρμόζει στην πράξη επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί μονόδρομο στην αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη. Το 2015 ο όμιλος Sunlight δημιούργησε στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής την Sunlight Recycling, που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ελλάδα.
• Παρουσίασε το 2016 την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission. Στους στόχους του Green Mission περιλαμβάνονται η συμβολή στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας αναφορικά με τους δείκτες συλλογής των παλαιών μπαταριών μολύβδου – οξέος και η ενημέρωση και η αφύπνιση του κοινού και των εταιρειών για τα οφέλη της τήρησης των ορθών διαδικασιών ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου - οξέος.
• Κάλυψε με πάνω από 58% το ποσοστό των αναγκών της Systems Sunlight με ανακυκλωμένο μόλυβδο της Sunlight Recycling, ενώ πέτυχε μεγιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης υλικών, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος, μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης σε κλειστό περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση εκπομπής αέριων ρύπων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση