Στρατηγικές κατευθύνσεις για τις επιβατικές μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκης

Τριμελείς Ομάδες Εργασίας δημιουργεί το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με  αντικείμενο τη συγγραφή κειμένου κατευθύνσεων και τη σύνταξη πίνακα ενεργειών εκ μέρους του  ΣΑΣΘ, προκειμένου το τελευταίο να καθορίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις και ενέργειες του  Συμβουλίου σε θέματα που σχετίζονται με τα  συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς  και σε θέματα ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.  Γιατί γίνονται αυτές οι ενέργειες; Το 2011 διαμορφώθηκε το Προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών  Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του ΥΠΥΜΕ2Ι, στο οποίο προβλέπονται μια σειρά από νέες  υποδομές δημοσίων συγκοινωνιών και κατασκευή νέων ή βελτίωση υπαρχουσών οδικών υποδομών  μεγάλης σημασίας για τις επιβατικές μετακινήσεις. Το Σχέδιο αυτό βασίζεται, ωστόσο, στη μελέτη  Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης του 2000 (βασιζόμενη σε στοιχεία του 1998) που εκπονήθηκε με ευθύνη του ΟΡΘΕ. Έκτοτε το σχέδιο δεν επικαιροποιήθηκε συνολικά. Υπήρξαν μόνο ορισμένες μεμονωμένες μελέτες ειδικού σκοπού και μικρής σχετικά εμβέλειας (πχ μελέτη  πρόβλεψης κυκλοφορίας και εσόδων της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης, μελέτες της  Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, διερεύνηση σκοπιμότητας για την επέκταση της  γραμμής μετρό προς την Μίκρα Καλαμαριάς κλπ). Η διαδικασία προετοιμασίας και προκήρυξης  ολοκληρωμένων μελετών Στρατηγικού  Σχεδιασμού στη βάση πρόσφατων δεδομένων δεν έχει  ακόμη αρχίσει κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που επικρατούν. Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, το ΣΑΣΘ, αρμόδιο μεταξύ άλλων για τον στρατηγικό

σχεδιασμού του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών και για την βελτίωση της ποιότητας των  παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες στην περιοχή ευθύνης του, καλείται να αναλάβει  πρωτοβουλίες και να τοποθετηθεί με συγκεκριμένες θέσεις αναφορικά με τις κατευθύνσεις σε  θέματα σχεδιασμού του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών (ειδικότερα των μέσων σταθερής τροχιάς), ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και επανασχεδιασμού του δικτύου  λεωφορειακών γραμμών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!