Τίμερμανς στη Greenagenda: 170.000 νέες θέσεις εργασίας με την ώθηση στην κυκλική οικονομία

του Νίκου Αβουκάτου

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα επιφέρει κάτι παραπάνω από σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον, αλλά και στην απασχόληση. Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στην ανακύκλωση, την ανακατασκευή και ανάπτυξη προϊόντων, την έρευνα, τον καινοτόμο σχεδιασμό και τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, μιλώντας στη Greenagenda.gr, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερες από 170.000 άμεσες θέσεις εργασίας μέχρι το 2035, μέσω των μέτρων για τη διαχείριση αποβλήτων.

«Οι τομείς της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής είναι εντάσεως εργασίας και, ως εκ τούτου, με την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, παρατείνεται η διάρκεια ζωής των προϊόντων, γεγονός που θα συμβάλει στην απασχόληση της ΕΕ και την κοινωνική ατζέντα», υπογραμμίζει ο κ. Τίμερμανς.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Επιτροπή ανέλαβε στοχευμένες δραστηριότητες προβολής για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ στην απορρόφηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την κυκλική οικονομία.

Από τον Μάρτιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει δώσει και το έναυσμα της συνεργασίας για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ενδιαφερομένων για την κυκλική οικονομία. «Σκοπός της πλατφόρμας είναι να προωθήσει τον διάλογο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος μήνα», γνωστοποιεί ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια αναφορά για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που αφορά την Κυκλική Οικονομία.

Με το κείμενο αυτό η Κομισιόν:

-έλαβε περαιτέρω μέτρα με την ίδρυση μιας πλατφόρμας οικονομικής υποστήριξης της Κυκλικής Οικονομίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), φέρνοντας μαζί τους επενδυτές και όσους καινοτομούν.

-εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη-μέλη σχετικά με τη μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια.

-πρότεινε στοχευμένη βελτίωση της νομοθεσίας για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Όσον αφορά την πλατφόρμα οικονομικής υποστήριξης της Κυκλικής Οικονομίας, η Επιτροπή δρομολόγησε μια πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της Ομάδας των Ειδικών για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα υποστηρίξει το έργο της πλατφόρμας.

Στο πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία του προγράμματος «HORIZON 2020» η Επιτροπή ενισχύει με 650 εκατ. ευρώ την περίοδο 2016-17 σε μια περιοχή εστίασης για τη «Βιομηχανία 2020 στην Κυκλική Οικονομία», όπου παρέχονται κονδύλια για να αποδείξουν την οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα της προσέγγισης κυκλικής οικονομίας και ταυτόχρονα να δοθεί μια ισχυρή ώθηση στην εκ νέου εκβιομηχάνιση της ΕΕ.

Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ έχουν παράσχει χρηματοδότηση για την υποστήριξη π.χ. της βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων για δύο δεκαετίες, ενώ συμβάλλουν περαιτέρω στην κυκλική οικονομία στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση