Το σπάταλο ενεργειακό μοντέλο στα νησιά

Ετησίως περισσότερα από 700.000.000 ευρώ δαπανώνται κυρίως για εισαγωγή πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες της ΔΕΗ στα μη διασυνδεμένα νησιά. Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο στα νησιά οδηγεί σε σπατάλη οικονομικών πόρων που θα μπορούσαν να μείνουν τοπικά και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση στις νησιωτικές κοινωνίες, αλλά και σε κινδύνους για το περιβάλλον και το κλίμα.

«Η κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος στη Σαντορίνη, το καλοκαίρι, ήταν ένα σήμα κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα συστήματα και σε άλλα νησιά και, αν υπήρχαν υψηλότερες θερμοκρασίες το φετινό καλοκαίρι, θα μπορούσαν να συμβούν ανάλογα περιστατικά και αλλού. Οι στόχοι του υπό ίδρυση «Συνεταιρισμού Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές» στη Σίφνο περιγράφονται εν συντομία: «με δεδομένο ότι ξέρουμε ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν θα είναι διαθέσιμα μακροχρόνια και μάλιστα φτηνά, επιδιώκουμε να οργανώσουμε εγκαίρως κι οργανωμένα την ενεργειακή μετάβαση και σταδιακά να φτάσουμε σε πλήρη απεξάρτηση της Σίφνου από τα ορυκτά καύσιμα τόσο όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και σε άλλες μορφές ενέργειας για κίνηση, θέρμανση, ψύξη, παραγωγή που βασίζονται σε μη βιώσιμες πηγές. Επιδιώκουμε δηλαδή σταδιακά όλες οι ενεργειακές ανάγκες στη Σίφνο να καλύπτονται πλήρως από εξοικονόμηση ενέργειας και από ανανεώσιμες πηγές, διαθέσιμες τοπικά ή έστω περιφερειακά. Επιδιώκουμε η ενεργειακή μεταστροφή και οι άλλες παρεμβάσεις και στόχοι του συνεταιρισμού να γίνουν με τρόπο που θα είναι προς όφελος ταυτοχρόνως του φυσικού κι ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, ολόκληρης της κοινωνίας όχι μόνο των ιδρυτικών μελών του συνεταιρισμού και θα βοηθήσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της Σίφνου, την απασχόληση των κατοίκων σε απαραίτητα και χρήσιμα επαγγέλματα, την επιστροφή και μόνιμη εγκατάσταση νέων ανθρώπων στο νησί. Και γι αυτό προχωράμε στην ίδρυση συνεταιρισμού».Τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού ανέρχονται σήμερα σε 20 αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν πολύ περισσότερα, μια και αυτός θα είναι ανοικτός σε ενδιαφερόμενους κατοίκους ή φίλους της Σίφνου».

Ομιλία του ευρωβουλευτή των Οικολόγων  Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου στην υδρυτική συνάντηση του υπο ίδρυση συνεταιρισμού παραγωγής ενέργεια από ΑΠΕ στη Σίφνο

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!