ΥΠΕΚΑ: «Αξιολογήσαμε τα αίτημα χρήσης του αιγιαλού στην Κυπαρισσία και την Ελαφόνησο με αυστηρούς όρους»

Διευκρινήσεις έδωσε το ΥΠΕΚΑ με αφορμή το δημοσίευμα του Βήματος της 24ης Μαΐου 2014 με σκοπό την αποφυγήν τυχόν παρερμηνειών ως προς τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Νάντιας Γιαννακοπούλου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην Κυπαρισσία και στην Ελαφόνησο

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου: Οι εν λόγω αποφάσεις δεν έχουν καμία σχέση με παραχώρηση ιδιοκτησίας των περιοχών προς ΤΑΙΠΕΔ ή οποιουσδήποτε άλλους. Πρόκειται για πάγια διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τον αιγιαλό και παραλία (ν. 2971/2001), που προβλέπεται κι εφαρμόζεται στην αρχή κάθε τουριστικής περιόδου. Με αυτήν, εξασφαλίζεται ότι σε προστατευόμενες περιοχές και ευπαθή οικοσυστήματα θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και η πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα με ποιοτικούς όρους.

Με τις αποφάσεις αυτές, πού εκδίδονται μετά από σχετικό αίτημα συνήθως των οικείων Δήμων, το ΥΠΕΚΑ παρέχει σύμφωνη γνώμη για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, όταν οι προς παραχώρηση χώροι εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. περιοχές δικτύου Natura 2000), προκειμένου να ασκηθούν δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, με εγκαταστάσεις που δεν είναι μόνιμες και απομακρύνονται στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

Στις περιπτώσεις αυτές, το ΥΠΕΚΑ γνωμοδοτεί κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων και εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο ευαίσθητο οικοσύστημα των περιοχών από την άσκηση των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στα εν λόγω αιτήματα. Για τον λόγο αυτόν, εξάλλου, στις αποφάσεις αυτές τίθενται και αυστηροί όροι, που πρέπει να τηρούνται από τους ΟΤΑ και από όσους συνάψουν τη σχετική σύμβαση μίσθωσης για την απλή χρήση του χώρου.Σημειώνεται ότι τέτοιας μορφής αποφάσεις εκδίδονται κάθε χρόνο για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, στις οποίες πρόκειται να παραχωρηθεί απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού.Οι αναφερθείσες στο δημοσίευμα του Βήματος αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ για την παραχώρηση για απλή χρήση εκτάσεων στις παραλίες Κυπαρισσίας και Ελαφονήσου, συνιστούν ακριβώς την παραπάνω κατά τον νόμο σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου ΠΕΚΑ.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις παραλίες της Κυπαρισσίας είχε εκδοθεί και το έτος 2013 αντίστοιχη απόφαση με τους ίδιους όρους χρήσης και προστασίας, ενώ για την Ελαφόνησο δεν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα στο ΥΠΕΚΑ την περσινή χρονιά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!