ΥΠΕΝ: Επανεπένδυση των πόρων από το «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον»

Απόφαση τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) «Ταμείο Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον» υπέγραψε ο ΥΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης. Σύμφωνα με αυτή, οι πόροι του Ταμείου που θα επιστραφούν καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού, σε ό,τι αφορά το τμήμα του Ταμείου, θα επενδυθούν για μια ακόμη φορά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων οικιών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, από τους πόρους των επιστροφών, πόροι έως 40 εκατομμύρια ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Αυτοί οι πόροι μπορούν να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους και να επενδυθούν για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες στο πλαίσιο της ΚΥΑ με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

Μετά τηv επανεπένδυση για μια ακόμη φορά των πόρων του Ταμείου, οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο καθώς και οι τόκοι, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες του ΕΤΕΑΝ, καθώς και για τη χρηματοδότηση  προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση