ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. Αυτό σημαίνει ότι και οι μικρές γκαρσονιέρες πλέον θα ελέγχονται για την ενεργειακή τους απόδοση.

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση πιστοποητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτούταν σε όλα τα κτήρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα).

Από 09.01.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτηρίου κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και επαγγελματικής στέγης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 9 Νοεμβρίου, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Τα νέα αυτά δεδομένα αφορούν πλέον όλους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι ουσιαστικά δεν θα μπορούν να πουλήσουν ή να ενοικιάσουν την περιουσία τους αν δεν έχουν προχωρήσει προηγουμένως σε ενεργειακή επιθεώρηση.

Το τελικό κόστος του πιστοποιητικού δεν έχει προκαθορισμένη τιμή, αλλά ελεύθερη διαπραγμάτευση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

-Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
-Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
-Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)
-Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
-Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
-Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

-Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
-Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
-Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
-Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
-Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)
-Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
-Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
-Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
-Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση