Υφυπουργος ΠΕΚΑ: 215.000 νέες θέσεις εργασίας από την εξοικονόμηση ενέργειας

Από 1η Φεβρουαρίου έως τέλος Σεπτεμβρίου 2011, το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε περισσότερες από 42.000, από τις οποίες πάνω από 20.500 έχουν λάβει προέγκριση δανείου ενώ έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραμμα 6.039.

 

Στην Ελλάδα, οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες μόνο των δημόσιων κτηρίων ξεπερνούν τα 450 εκ. ευρώ. Συνολικά, ο κτηριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Για το λόγο αυτό, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι σημαντική παράμετρος της Εθνικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής επεσήμανε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ  Γιαννης Μανιάτης στη συνεντευξη τύπου της WWF για το πρωτάθλημα   εξοικονόμησης ενέργειας.

Έρευνα του WWF Ελλάς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2010 δείχνει ότι η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονταν στο 1ο εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση θα έφερνε μεγάλα οφέλη. Ειδικότερα για τον κτιριακό τομέα τα μέτρα που εξετάστηκαν θα απαιτήσουν επενδύσεις τουλάχιστον €15 δις, αλλά τα οφέλη θα είναι περισσότερα και θα ξεπεράσουν τα €17 δις. Αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την έκθεση, η βελτίωση της απόδοσης των μεταφορών θα φέρει πολλαπλές ωφέλειες. Η αύξηση του μεριδίου των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά 10% θα προσδώσει όφελος σχεδόν €1 δις, ενώ η κατάλληλη προώθηση της οικολογικής οδήγησης αναμένεται να προκαλέσει όφελος €1δις τη στιγμή που το κόστος για την Πολιτεία θα είναι ελάχιστο. Το μεγάλο πλεονέκτημα από την εφαρμογή μέτρων την εξοικονόμηση ενέργειας αφορά κυρίως τις νέες θέσεις εργασίας που πρόκειται να δημιουργηθούν.

 

Έτσι η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης στα κτίρια αναμένεται να φέρει έως 215.000 νέες θέσεις εργασίας σε διάστημα δεκαετίας.

 

Σύμφωνα με το 2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ), που έχουμε ήδη αποστείλει στην Ε.Ε., έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρισμού στον οικιακό τομέα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Αυτή η μείωση δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποσκάψει το δικαίωμα των πολιτών να απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και σίγουρα δεν πρόκειται να υπονομεύσει τη σημασία που η κυβέρνηση αποδίδει στην εξοικονόμηση.

Σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά δράσεων, όπως το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που σχεδιάστηκε με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, καθώς και δράσεις για εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια.

Από 1η Φεβρουαρίου έως τέλος Σεπτεμβρίου 2011, το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε περισσότερες από 42.000, από τις οποίες πάνω από 20.500 έχουν λάβει προέγκριση δανείου ενώ έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραμμα 6.039.

Η έγκριση αιτήσεων είναι μια συνεχής διαδικασία στη βάση ολοκλήρωσης, κάθε φορά, των απαραίτητων ενεργειών από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Εντός των προσεχών ημερών ο αριθμός των υπαγωγών στο Πρόγραμμα προσδοκάται να ξεπεράσει τις 7.000 καθώς ήδη 1.000 αιτήσεις θα υποβληθούν άμεσα προς έγκριση στην αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή. Επίσης, επιπλέον 5.000 φάκελοι εμφανίζουν μεγάλο βαθμό πληρότητας.

 

Επιπλέον, έχουν ήδη προωθηθεί οι παρακάτω δράσεις χρηματοδότησης:

1. Εγκατάσταση  μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας σε συνδυασμό με συστήματα Ψύξης με χρήση φυσικού αερίου σε νοσοκομεία, προϋπολογισμού 15.000.000.

2. Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 40.000.000.

3. Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια, προϋπολογισμού 40.000.000. Για τη συγκεκριμένη δράση έχουν κατατεθεί 63 αιτήσεις προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

4. Βρίσκεται σε τελική φάση αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός των Δήμων, μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ», που αναφέρεται στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων και ειδικότερα σε συνολική μείωση της κατανάλωσης κατά 30%. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 70 εκατ. Ευρώ.

5. Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον», ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας, θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν πάνω από 3.000.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια, ενώ το όφελος για τους πολίτες από την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι 9 δισ. ευρώ.

6. Στις 1/10/2011, ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που έθεσε το Υ.ΠΕ.Κ.Α. για το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού (pellets).

Με την Απόφαση αυτή αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται, μετά από 18 χρόνια και με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται και η άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

Το κλειδί όμως της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη συμμετοχή των νοικοκυριών, στην αλλαγή συμπεριφοράς στον τρόπο κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή με άλλα λόγια στη σωστή χρήση ενέργειας. Αναλαμβάνοντας οι πολίτες μια σειρά από δράσεις σαν αυτές που προτείνονται στο Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας – Π.ΕΞ.Ε. θα διαπιστώσουν ότι θα βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά τους μεγέθη, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να εξοικονομήσουν ενέργεια στοχευμένα και εκεί όπου παρατηρούνται σπατάλες, καλύπτοντας πάντα όλες τις βασικές ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρισμό.

Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού διαπιστώνεται ότι είναι δυνατό να εξοικονομήσουμε έως και 1000 € ετησίως μέσα από ανάλογη μείωση στη ζήτηση ενέργειας, αναλαμβάνοντας δράσεις μικρού ή μεσαίου κόστους. Βέβαια όσες περισσότερες δράσεις καταβληθούν τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη για τα νοικοκυριά. Για παράδειγμα η αντικατάσταση λέβητα και κουφωμάτων σε μια παλιά κατοικία, αν συνδυαστεί με σωστή ενεργειακή συμπεριφορά μπορεί να αποσβεστεί σε ελάχιστα χρόνια και να φέρει ωφέλειες της τάξης των 250€ ετησίως.

Με την στρατηγική και τις παρεμβάσεις μας εξασφαλίζουμε την ενεργειακή επάρκεια, καταπολεμούμε την ενεργειακή φτώχεια, προστατεύουμε το περιβάλλον.

 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία  του ο κ. Μανιάτης επεσήμανε  ότι  «το πρωτάθλημα  εξοικονόμησης ενέργειας  έρχεται σε μια καλή στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη, και δείχνει ότι η συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις εξοικονόμησης είναι μια win-win πρόταση, απ’ όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Όραμα μας είναι βγαίνοντας από την κρίση η Ελλάδα να είναι μία νέα χώρα: μία χώρα ενεργειακά αυτόνομη, ανταγωνιστική, σύγχρονη, ελκυστική για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές, μα πάνω από όλα μία χώρα που σέβεται τους πολίτες της».

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!