Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις στην Καστοριά

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης αίτησης για την απόκτηση άδειας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (σύμφωνα με το αρ.πρωτ.37630/2484/07-03-2016 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς).

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει όσους επιθυμούν την απόκτηση άδειας ότι η εφαρμογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ έως 27 Μαρτίου 2017.

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η έκταση και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν θα επισυναπτούν τα δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Η χορήγηση στους αιτούντες των αδειών νέας φύτευσης γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου έκαστου έτους σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς, 1ος όροφος, γραφείο 8-13, στα τηλέφωνα 24673-50254-245 (Δημητρακοπούλου Ζαφειρία – Μοσχάκης Παναγιώτης) http://e-services.minagric.gr/

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση