ΧΥΤΑ και επεξεργασία λυματολάσπης σε νησιά του Αιγαίου

Ένας ακόμη ΧΥΤΑ σε νησί του Αιγαίου απέσπασε αδειοδότηση και παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης.
Το νησί της Κέας (στη θέση Πάουρα) θα φιλοξενήσει τον νέο ΧΥΤΑ κατόπιν σχετικής αδειοδότησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Δήμος Κέας και η επιφάνεια του χώρου των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 40 στρέμματα περίπου. Ο σχεδιασμός του αφορά αποδοχή μη επικίνδυνων στερεών απόβλητων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο.

Ο ΧΥΤΑ της Κέας θα μπορεί να αποδέχεται προσωρινά εκτός του κυττάρου και αγροτικά απόβλητα.

Ο όγκος του ΧΥΤΑ σύμφωνα με την άδεια είναι 75.000 mᶾ συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης. Η μέση ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 3.139 tn/y στερεών αποβλήτων. Η χρονική διάρκεια επαρκούς λειτουργίας του προβλέπεται για 20 τουλάχιστον έτη.

Ο Δήμος Κέας ως φορέας λειτουργίας θα τηρεί τα έγγραφα ελέγχου και παρακολούθησης σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή.

Η ισχύς της άδειας πέραν της πρόβλεψης λειτουργίας του ΧΥΤΑ επί εικοσαετία θα ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία της έκδοσής της, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, των αποβλήτων και η ύπαρξη ΧΥΤΑ στα νησιά αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας, που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου υποστηρίζει.

Όπως δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Φλεβάρης, η αδειοδότηση και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ΧΥΤΑ, καθώς και άλλα έργα όπως εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, αποτελούν προτεραιότητα για το Νότιο Αιγαίο.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και ο Δήμος Άνδρου για την επεξεργασία των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού του νησιού.

Έτσι θα κατασκευαστεί υποδομή για την επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος (λυματολάσπης), καθώς και του αντίστοιχου αγωγού διάθεσής της από τον Βιολογικό Καθαρισμό.

Η παραγόμενη λυματολάσπη, με την κατάλληλη επεξεργασία που θα υφίσταται, θα αδρανοποιείται και με τον εμπλουτισμό της σε ασβέστιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα για συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση