ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 παρατείνεται η προθεσμία για αιτήσεις ένταξης στα Προγράμματα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ που αφορούν ενισχύσεις για την αγορά και εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτύων, αντιβρόχινες μεμβράνες και ανεμομείκτες, σύμφωνα με απόφαση του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα στην τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 88/05-06-2014.Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α: στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 19 η φράση «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015»αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι τις 30 Απριλίου 2016».

Επίσης αποφασίζεται η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υπ ́ αριθμ.88/05-06-2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., ως ακολούθως: «η παραλαβή των συστημάτων ενεργητικής Προστασίας που τυγχάνουν έγκριση επιχορήγησης, θα πραγματοποιείται μέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15) μηνών από την σχετική Απόφαση ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.».

Καλυπτόμενες δαπάνες

Μέτρο 1.

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό.

Μέτρο 2.

Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιεργειών από το χαλάζι.

Μέτρο 3.

Αγορά και εγκατάσταση συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.

Δικαιούχοι προγράμματος

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν.3877/2010

Ποσοστό επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης όλων των μέτρων ανέρχεται σε 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης. Ειδικά για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών το ποσοστό ανέρχεται σε 75% με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 3.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.