«Μάχη χαρακωμάτων» μεταξύ ΥΠΕΝ και Πολεοδομίας για τα απόβλητα οικοδομών

του Θοδωρή Καραουλάνη

Μια «διαμάχη» υποβόσκει μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αφορά τον τρόπο που οι υπηρεσίες, οι μηχανικοί και οι ιδιώτες αντιμετωπίζουν τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Υπενθυμίζουμε ότι τα ΑΕΚΚ είναι ξεχωριστό ρεύμα αποβλήτων και υπόκεινται, βάσει της νομοθεσίας, σε εναλλακτική διαχείριση, η οποία ωστόσο στη χώρα μας είναι προβληματική καθώς ούτε επαρκείς αδειοδοτήμενοι κατάλληλοι χώροι τελικής διάθεσης υπάρχουν ούτε τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια.

Αυτή η έλλειψη της χώρας στη διαχείριση των ΑΕΚΚ δημιουργεί ποικίλα προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι η ασυνεννοησία των συναρμόδιων υπηρεσιών και τα συναφή προβλήματα που δημιουργούνται από αντιτιθέμενες διατάξεις και ρυθμίσεις στις υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών που εφαρμόζουν τη νομοθεσία αλλά και σε μηχανικούς και πολίτες που καλούνται να τα βάλουν με το «τέρας» των ποικιλώνυμων ρυθμίσεων. Και αυτό αφορά τόσο τις απλές οικοδομές ανά την Ελλάδα όσο και οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο έργο για την υλοποίηση του οποίου προβλέπονται εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Τελευταίο επεισόδιο στο σήριαλ των τελευταίων ετών σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι οι αλλεπάλληλες εγκύκλιοι για το θέμα από τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Η αρμόδια Γενική Γραμματέας εξέδωσε την 1η Ιουλίου (αλλά δημοσιεύθηκε μόλις χθες) εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται επί λέξει ότι: «Η παρ.1 του άρθρου 17 του ν.4067/12 (79 Α΄), σύμφωνα με την οποία για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου κα πρέπει να τηρείται όπως ήδη τηρείται η προβλεπόμενη σχετική νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), επιβάλλει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και επομένως οι αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης θα πρέπει να τηρούν την προβλεπόμενη από την παρ. 3α του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ διαδικασία παράλληλα με την έκδοση της άδειας δόμησης για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεων, επισκευών κλπ. Η μη τήρηση των ειδικότερων υποχρεώσεων των διαχειριστών ΑΕΚΚ που απορρέει από την παρ. 3 του άρθρου 7 της εν λόγω ΚΥΑ, συνεπάγεται κατά την παρ.4 του ιδίου άρθρου την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Ωστόσο με δεδομένο ότι πολλές κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν υφίστανται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και τον ΕΟΑΝ προωθεί άμεσα επικαιροποίηση  – τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας».

Όλα καλά θα πείτε… Φαίνεται, αλλά δεν είναι έτσι… Διότι μόλις 10 ημέρες νωρίτερα, στις 21 Ιουνίου, η ίδια υπηρεσία είχε εκδώσει άλλη εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ρητά τονίζεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο «δεν απαιτείται υποβολή στοιχείων για τη διαχείριση αποβλήτων», αναλύοντας ότι η ΚΥΑ του 2010 δεν εφαρμόζεται στο σημείο αυτό από τη στιγμή που υπάρχει μεταγενέστερα νέος νόμος (2011) και νέα ΚΥΑ (2012) που ρυθμίζει διαφορετικά αυτά τα θέματα. Παραμένει ωστόσο η υποχρέωση επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ. Επομένως η ΔΟΑΚΑ και η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ τονίζουν ότι το Υπουργείο εξετάζει αλλαγές στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ το επόμενο διάστημα, με έμφαση στο σεβασμό του περιβάλλοντος αλλά χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών – ιδιοκτητών ακινήτων». Η εγκύκλιος αυτή είχε εκδοθεί σε απάντηση ερωτήματος του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Είναι προφανές ότι μετά από τη λήψη της πρώτης εγκυκλίου υπήρξαν αντιδράσεις και ερωτήματα, ενώ η αρχική εγκύκλιος κυκλοφόρησε ευρέως σε τεχνικές ιστοσελίδες, καθώς έδινε μια κάποια λύση σε ένα σημαντικό γραφειοκρατικό πρόβλημα που δημιουργούνταν στις Υπηρεσίες Δόμησης.

Όμως παρά το ότι το θέμα των δικαιολογητικών για μια άδεια (δόμησης, κατεδάφισης ή άλλης) είναι καθαρά πολεοδομικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ μάλλον θορυβήθηκαν. Και αυτό γιατί χωρίς την υποχρέωση του τελικού χρήστη για διαχείριση των ΑΕΚΚ βάσει δικαιολογητικών, είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει στη χώρα εναλλακτική διαχείριση του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων. Τα απόβλητα όμως αυτά με βάση τη νομοθεσία και τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να οδεύουν προς επανάχρηση και ανακύκλωση, με στόχο της μείωση των απορριπτόμενων υπολειμμάτων. Παράλληλα όμως η νομοθεσία περί έκδοσης αδειών δεν προβλέπει πια ειδικά τέτοια δικαιολογητικά και διαδικασίες για τα ΑΕΚΚ, στο πλάισιο της απλοποίησης της αδειοδότησης.

Και έτσι φτάσαμε στο φαινόμενο να δίνονται μέσα σε ένα 10ήμερο διευκρινίσεις επί της διευκρινιστικής εγκυκλίου…

Είναι προφανές ότι το Υπουργείο χρειάζεται να ρυθμίσει το θέμα εκ νέου, καθώς οι ρυθμίσεις, οι διευκρινίσεις (και οι διευκρινίσεις επί των διευκρινίσεων…) δημιουργούν μάλλον περισσότερα ερωτηματικά.

Αυτό λοιπόν προαναγγέλλει το ΥΠΕΝ με τις εγκυκλίους του, αν και δεν είναι συνηθισμένη διαδικασία να προαναγγέλλονται νομοθετικές ρυθμίσεις από την υπηρεσιακή οδό και όχι από την πολιτική ηγεσία. Ωστόσο είναι προφανές ότι πλέον τον λόγο – και το πάνω χέρι – στο ΥΠΕΝ έχουν οι υπηρεσίες του Περιβάλλοντος. Και ο ΕΟΑΝ…

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση