Πάνω από 17 εκατ. στην Ελλάδα για προώθηση γεωργικών προϊόντων

Οκτώ προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 17.437.721 € με Κοινοτική συμμετοχή 16.384.710 € και διάρκεια υλοποίησης από 1 έως 3 έτη, εγκρίθηκαν για τη χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ και Τρίτων Χωρών.

Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποβλήθηκαν:

- 199 προτάσεις για απλά προγράμματα, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 60, συνολικού προϋπολογισμού 121,3 εκατ. € και

- 27 προτάσεις για πολυπρογράμματα (διακρατικά), από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 6, συνολικού προϋπολογισμού 16,8 εκατ. €.

Από τη χώρα μας υποβλήθηκαν συνολικά 41 προτάσεις για απλά προγράμματα εκ των οποίων εγκρίθηκαν 8, καθώς και 3 προτάσεις για πολυπρογράμματα, χωρίς να τύχουν έγκρισης.

Τα εγκριθέντα προγράμματα αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων όπως αιγοπρόβειο κρέας, επιτραπέζιες ελιές, κονσερβοποιημένα φρούτα, κηπευτικά καθώς και καλάθι προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι, για τα νέα προγράμματα, καταργείται η Εθνική συμμετοχή και το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ καθορίζεται σε 70-80% (εσωτερική αγορά Ε.Ε. – Τρίτες Χώρες).

Για την Ελλάδα αυξάνεται επιπλέον κατά 5% λόγω του ότι ανήκει στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση