Νέοι Αγρότες: Διευκρινιστική εγκύκλιος για διπλή καλλιέργεια, εισόδημα και ιδιοκτησία

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 έτους 2016», εξέδωσε σήμερα το ΥΠΑΑΤ.

Όπως αναφέρεται, σε αντίθεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδημα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας. Ως εκ τούτου, ένας υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.

Η νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας, Χαράλαμπος Κασίμης, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.

Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

Ιδιοκτησία: Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Ως παραστατικό ιδιοκτησίας της γεωργικής γης που κατέχει η/ο σύζυγος του/της υποψηφίου δύναται να προσκομισθεί η τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Παραστατικά νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται μόνο για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει υπάρξει (ή προγραμματίζεται να υπάρξει) μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ. Δεκτή μπορεί να γίνεται και η συμβολαιογραφική περίληψη συμβολαίου, εφόσον περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συνοδευόμενη από τη μετεγγραφή. Η προσκόμιση των παραστατικών γίνεται είτε με την κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας είτε μετά την ανάρτηση των βαθμολογικών πινάκων εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ. Οι αξιολογητές θα βαθμολογούν με βάση τα δηλωθέντα στο φάκελο υποψηφιότητας.

Νέες φυτείες: (πχ νεαρά δένδρα, αμπελώνες): Για τον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών θα χρησιμοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.

Εισόδημα: Σε αντίθεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδημα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Κατά τον προσδιορισμό του ατομικού ετήσιου εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου εισοδήματος του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος – 2016), λαμβάνεται υπόψη το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου του προηγούμενου του γάμου έτους θα συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ανεξάρτητα αν έχουν διακοπεί ή όχι και συνεπώς,

β) δεν υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα.

Διαβάστε την εγκύκλιο, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση