ΕΤΕΑΝ: 800 εκατ. ευρώ για ΜμΕ - Πρόσκληση και για το «Εξοικονομώ II»

Κεφάλαια, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, «υπόσχεται» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) μέσω του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Το παραπάνω ποσό, όπως μεταδίδει το Euro2day.gr, θα προέλθει κατά 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα, θα αποτελούν την τραπεζική συνεισφορά, καθώς το ΕΤΕΑΝ θα υπογράψει συμβάσεις συνεπένδυσης με τα πιστωτικά ιδρύματα, στη βάση του 1:1.

Η πρόσκληση για τη σύσταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναρτήθηκε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου το ΕΤΕΑΝ, το οποίο είναι και ο μοναδικός δικαιούχος, θα πρέπει να έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δέσμευση του ποσού. Μέσω του ΟΠΣ, το ΕΤΕΑΝ καλείται να δεσμεύσει άλλα 68 εκατ. ευρώ και για τη σύσταση του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ.

Η εκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο, αφού το ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να καταλήξει σε συνεργασία με τις τράπεζες, αλλά και να ολοκληρωθεί το ΤΕΠΙΧ Ι, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Το Ταμείο μπορεί να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του.

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους 9 στρατηγικούς τομείς του Προγράμματος. Υπογραμμίζεται ότι αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι εννέα στρατηγικοί τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 2021» είναι:

-Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων

-Ενέργεια

-Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

-Περιβάλλον

-Τουρισμός

-Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

-Υγεία

-Υλικά - Κατασκευές

Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ

Τα 68 εκατ. ευρώ που προορίζονται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Η ανακοίνωση σύστασης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Εξοικονομώ ΙΙ «τοποθετεί» υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς πρόσφατα, ο αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, είχε ανακοινώσει ότι μέχρι το τέλος του 2016, θα έχουν ενεργοποιηθεί τρία κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας: (1) το Ταμείο Συμμετοχών, (2) το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, (3) το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον», ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν άλλα δύο εργαλεία: (1) το νέο Ταμείο Υποδομών, καθώς και (2) το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Για το τρέχον έτος, αυτό που απομένει, είναι η δημιουργία του αναπτυξιακού Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds), τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF). Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. ευρώ από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Από τα επιμέρους υποταμεία, που θα συσταθούν, θα μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή σύγχρονων εργαλείων και συγκεκριμένα με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).

Θα παρέχονται ακόμη συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης: είτε στο αρχικό στάδιο είτε σε φάση μεγέθυνσης ή ανάπτυξης. Το Ταμείο θα απευθύνεται καταρχήν σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση