Στο Κορωπί το πρώτο Πράσινο Σημείο στην Αττική

Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και τον περιφερειάρχη Αν. Αττικής για το έργο της κατασκευής Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, όπως, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, ΑΗΗΕ και άλλα είδη καθώς και ογκώδη, πράσινα απόβλητα έλαβε ο Δήμος Κρωπίας.

Ο Δήμος Κρωπίας ήταν από τους πρώτους Δήμους που εκπόνησε ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων τον Ιούνιο του 2015. Σήμερα σε εφαρμογή αυτού του σχεδίου, που είναι σύμφωνο και με τον νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής, ο Δήμος Κρωπίας ολοκλήρωσε πρώτος στην Αττική την αδειοδότηση της σημαντικότερης δράσης του σχεδίου αυτού που αφορά στην κατασκευή Πράσινου Σημείου και Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) σε κοινή έκταση εντός περιοχής επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2016 κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στο νέο ΕΣΠΑ και αναμένει την αξιολόγηση εντός των επόμενων μηνών ώστε αμέσως μετά να συνταχθεί η οριστική μελέτη και να δημοπρατηθεί το έργο στο τέλος του 2017 με στόχο την ολοκλήρωση του εντός του 2018.

Οι κύριοι χώροι του «Πράσινου Σημείου» ενδεικτικά περιλαμβάνουν, τη διαλογή μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ογκωδών αποβλήτων (κλαδέματα) προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών ανακυκλώσιμων υλικών, επαναχρησιμοποίησης καθώς και λοιποί χώροι-υποδομές (περίφραξη, πύλη εισόδου, περιμετρική δενδροφύτευση, χώρος στάθμευσης οχημάτων, κλπ.).

Για λόγους οικονομίας κλίμακας προβλέπεται στον ίδιο χώρο, η μετεγκατάσταση του εξοπλισμού μεταφόρτωσης που ήδη διαθέτει ο Δήμος (όχημα ΣΜΑ, container, πρέσα) μέσα από την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομής για την μεταφόρτωση των σύμμεικτων αποβλήτων (κατόπιν εφαρμογής των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή) και των χωριστά συλλεγόμενων βιοαποβλήτων του Δήμου Κρωπίας για τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση