Βουλή: Απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα η ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών

«Η ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα. Η δήλωση αυτή προέρχεται από τα πλέον επίσημα και έγκυρα χείλη, την αρμόδια Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων».

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της υποεπιτροπής από την συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2016 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Φράγματα και μικρά Υδροηλεκτρικά έργα», η Ελληνική Βουλή τάσσεται επισήμως υπέρ της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση:

- Διαπιστώνεται η συμβατότητα των ΜΥΗΕ με τα Σχέδια Διαχείρισης και την Οδηγία 60/2000.

- Αναγνωρίζονται και αναδεικνύονται τα πολλαπλά πλεονεκτήματα των ΜΥΗΕ και τα πολλαπλάσια αντισταθμιστικά οφέλη σε σχέση με τις άλλες Α.Π.Ε.

- Αναγνωρίζεται το υπερβολικά αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης και διαπιστώνεται ως λόγος για την υστέρηση στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ στην χώρα μας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, μεταξύ άλλων:

- Θεωρεί απολύτως αναγκαία την προώθηση των μικρών υδροηλεκτρικών, και προτείνει την ενίσχυση της ανάπτυξής τους με την απερίφραστη διατύπωση από την πολιτεία ότι τα ΜΥΗΕ μπαίνουν σε προτεραιότητα ανάπτυξης, διότι είναι η οικονομικότερη και αποδοτικότερη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και με τεράστια εγχώρια προστιθέμενη αξία.

- Προτείνει τη βελτίωση των οικονομικών και άλλων κινήτρων και την άρση των αντιαναπτυξιακών και αντιεπιστημονικών διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων που σήμερα εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ, με αλλαγή του νομικού πλαισίου αδειοδότησης, την κωδικοποίηση και την απλοποίηση της αδειοδοτικής νομοθεσίας, καθώς και τη ριζική επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να επανεξετάσει τα κριτήρια χωροθέτησης των ΜΥΗΕ.

- Θεωρεί αναγκαία την έναρξη της διαδικασίας δίκαιης εξέτασης και ανάκλησης από τη ΡΑΕ των αδειών παραγωγής που λόγω σημαντικών προβλημάτων και περιορισμών είναι αδύνατη η υλοποίησή τους, με σκοπό την άρση της στρέβλωσης που προκύπτει από την εικόνα των εκατοντάδων αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει ο «μικροϋδροηλεκτρικός» χάρτης της χώρας, να μειωθεί σημαντικά το πλήθος των δεσμευμένων υδατορευμάτων, να αποφορτιστούν περιβαλλοντικά μεγάλες περιοχές της χώρας και να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των φερόμενων προς υλοποίηση έργων.

- Προτείνει τον καθορισμό συνθηκών απόλυτης προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο για τα ΜΥΗΕ.

- Καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να προχωρήσει στην κατάρτιση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στον οποίο να προβλέπεται η μέγιστη περιβαλλοντικά, χωροταξικά, τεχνικά και οικονομικά αξιοποίηση του μικροϋδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας.

- Αναθέτει στον Πρόεδρό της να παρουσιάσει το παρόν πόρισμα στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών, αλλά και να αποστείλει το Πόρισμα σε κάθε φορέα που αναπτύσσει πολιτική, επιστημονική ή κοινωνική δραστηριότητα σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης».

Όπως σημειώνει ο ΕΣΜΥΕ, οι προτάσεις της Υποεπιτροπής υποβάλλονται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής, στις αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές, στους αρμόδιους Υπουργούς και στους αρμόδιους Φορείς και αποτελούν πλαίσιο λειτουργίας για το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και τους φορείς της και πρόταση για μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το πόρισμα αποτελεί σημαντική επιτυχία του ΕΣΜΥΕ καθόσον περιέχει όλες σχεδόν τις πάγιες θέσεις που έχει αναδείξει και υποστηρίξει όλα τα προηγούμενα χρόνια από την ίδρυση του.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση