BeRTISS: Ομπρέλα προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία

Επιστήμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, με εξειδίκευση στην τεχνολογία GNSS, τη Μετεωρολογία και την Κλιματολογία, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προωθούν τη διασυνοριακή ερευνητική συνεργασία μέσω του προγράμματος «Balkan - Mediterranean Real Time Severe Weather Service - BeRTISS». Ανταλλάσσοντας γνώσεις και τεχνογνωσία, έχουν στόχο να εξασφαλίσουν την  ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, περιοχές οι οποίες είναι ευάλωτες σε δυσμενείς καιρικές και κλιματικές αλλαγές.

Στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «BeRTISS» συμμετέχουν το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Frederick (ως επικεφαλής) και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου, καθώς και η Υπηρεσία Χαλαζόπτωσης και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Σόφιας της Βουλγαρίας.

Μέσω του διακρατικού έργου θα γίνει για πρώτη φορά στην περιοχή έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και των κλιματικών αλλαγών, μέσω της χαρτογράφησης και της απεικόνισης των υδρατμών.

«Μια ομπρέλα προστασίας θα καλύψει τις τρεις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Γνωρίζοντας περισσότερα για την πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων θα μπορούμε να υπολογίζουμε το υετίσιμο νερό σε πραγματικό χρόνο. Η παρακολούθηση τους θα γίνεται με ένα σύγχρονο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών», λέει στη Greenagenda.gr o καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Χρήστος Πικριδάς.

Πρόκειται για  μια πειραματική διεθνική υπηρεσία για τις καιρικές συνθήκες, εκμεταλλευόμενη τα τροποσφαιρικά προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία δεδομένων των Global Navigation Satellite Systems (GNSS) για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Το έργο αυτό βασίζεται στις γνώσεις σχετικά με τη συμβολή των συστημάτων GNSS στη Μετεωρολογία που προέρχονται από προηγούμενα σχετικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και θα περιλαμβάνει τη συνέχιση των σχετικών εν εξελίξει δράσεων, όπως η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης COST «GNSS4SWEC» στην οποία συμμετέχουν ορισμένοι εταίροι, ιδίως όσον αφορά την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου GNSS και την εκτίμηση των τροποσφαιρικών προϊόντων σε μια από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης και ευάλωτη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κλιματικές αλλαγές.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα εγκατασταθούν στην Κύπρο και τη Βουλγαρία κέντρα ανάλυσης GNSS (AC) για την επεξεργασία των δεδομένων GNSS και την εξαγωγή τροποσφαιρικών προϊόντων με τη βοήθεια αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων για μετεωρολογικούς σκοπούς και όλα τα παραγόμενα προϊόντα θα απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο σε μια αποκλειστική διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή άμεσης και αδιάλειπτης πληροφόρησης καθώς και έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την επικείμενη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού (όπως πχ. επιχειρησιακοί προγνώστες, εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς λήψης αποφάσεων, οικονομικοί, γεωργικοί και περιβαλλοντικοί τομείς, σοβαρά καιρικά φαινόμενα).

Ήδη στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ένα κέντρο ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδομένων των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS/Global Navigation Satellite Systems) που θα συμβάλει στην έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του κέντρου ανάλυσης που λειτουργεί στο ΑΠΘ είναι άμεσα προσβάσιμα σε φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία παρέχεται άμεση και αδιάκοπη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

«Τα αποτελέσματα του έργου θα βελτιώσουν την κατανόηση της δυναμικής της τροπόσφαιρας στη διασυνοριακή περιοχή και ιδιαίτερα της μορφολογίας και της κλιματολογίας των βαρέων βροχοπτώσεων. Επίσης θα συμβάλουν στη βελτίωση των σχετικών ευρωπαϊκών και περιφερειακών στρατηγικών πολιτικών για την προστασία της ζωής, του κλίματος, του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων στην περιοχή», λέει ο κ. Πικριδάς.

Το «BeRTISS» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών, ενώ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-Balkan Mediterranean.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να ξεκινήσει η επιχειρησιακή χρήση του BeRTISS.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση