«Θαλάσσια Απορρίμματα»

Τα θαλάσσια απορρίμματα, δηλαδή τα απορρίμματα στις θάλασσες και τις ακτές, αποτελούν ένα σύνθετο και δύσκολο
ζήτημα, δεδομένου ότι η επίδραση τους στο θαλάσσιο και παράκτιο φυσικό κεφάλαιο έχει σοβαρές δυσμενείς
περιβαλλοντικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στην υγεία. «Τα θαλάσσια
απορρίμματα δεν γνωρίζουν σύνορα και αποτελούν ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα παγκοσμίως, που επηρεάζει
καταλυτικά περιοχές πολύ μακριά από την πηγή προέλευσης τους», τονίζει ο Καθηγητής κ. Σκούλλος, Πρόεδρος του
Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO‐ECSDE).
Το MIO‐ECSDE διοργανώνει στις 12‐15 Μαΐου 2014 μια σειρά εκδηλώσεων για την ανάδειξη του θέματος των
θαλασσίων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, με τη συνεργασία πολύ σημαντικών Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών
πρωτοβουλιών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών. Η επίσημη έναρξη των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί στις 18.00, στις 12 Μαΐου στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ενεργή συμμετοχή του Επίτροπου Περιβάλλοντος κου Ποτότσνικ και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, κου Μανιάτη, καθώς και με την παρουσία πολλών άλλων Υπουργών Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Κρατών, που θα παρευρίσκονται στην Ελλάδα για την συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλίματος των Ευρω‐Μεσογειακών χωρών υπό την Ένωση για τη Μεσόγειο (13 Μαΐου 2014) και του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (14 Μαΐου 2014).

Η εναρκτήρια ομιλία του κ.Ποτότσνικ, ο οποίος είναι γνωστός υπέρμαχος της καταπολέμησης των θαλασσίων
απορριμμάτων, θα πλαισιωθεί από ομιλίες του κ. Μανιάτη, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνη
και της Εκτελεστικής Γραμματέως και Συντονίστριας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών κ. Σίλβα. Θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση των προαναφερθέντων
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και η βραδιά θα κορυφωθεί με τα Εγκαίνια μιας καινοτόμας Έκθεσης για τα
Θαλάσσια Απορρίμματα.Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως τις 15 Μαΐου και αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερους από 400 συμμετέχοντες από τουλάχιστον 18 χώρες (εμπειρογνώμονες, στελέχη δημόσιας διοίκησης και αρμόδιων φορέων, κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς κλπ.): 12 Μαΐου – «Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για το Θέμα των Θαλασσίων Απορριμμάτων στην Αδριατική» στα
πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας (IPA) με τίτλο: «Σύστημα διαχείρισης απολεσθέντων αλιευτικών
εργαλείων στην περιοχή της Αδριατικής» (Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region,
DeFishGear). Υπενθυμίζουμε ότι τα αλιευτικά εργαλεία (δίκτυα, παραγάδια, κλπ) που εγκαταλείπονται ή ‘χάνονται’ στις θάλασσες, εξακολουθούν να ‘αλιεύουν’ προκαλώντας βλάβη στους ιχθυοπληθυσμούς και θαλάσσιους οργανισμούς
χωρίς κανένας να επωφελείται από τα αλιεύματα.

12 Μαΐου: Εγκαίνια Έκθεσης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου με τίτλο:«Θαλάσσια απορρίμματα στις Θάλασσες της Ευρώπης: Ευαισθητοποίηση και Συνυπευθυνότητα» (MARine LItter inEurope Seas: Social AwarenesS and CO‐Responsibility, MARLISCO).

12‐13 Μαΐου: Συνέδριο για τα Θαλάσσια Απορρίμματα και την Ορθή Διαχείρισή τους στην Περιοχή της Αδριατικής και της Μεσογείου, στα πλαίσια του DeFishGear.

13‐15 Μαΐου: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σε Θέματα σχετικά με τα Θαλάσσια Απορρίμματα στη Μεσόγειο, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Ορίζοντας 2020 (Ηorizon 2020 Capacity Building –Mediterranean Environment Program).

Οι παραπάνω εκδηλώσεις εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας εν όψει του
γεγονότος ότι τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν θέμα συζήτησης στο Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 14
Μαΐου στο Ζάππειο, με εισήγηση του Καθηγητή κ. Σκούλλου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!