«Κλίμα- Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030»

Σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας στα θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελεί η λεπτομερής εξέταση και προώθηση της δέσμης προτάσεων «Κλίμα- Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030», οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάστηκαν στα Κράτη-Μέλη στις 22 Ιανουαρίου 2014.
Αυτή η δέσμη πολιτικών είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας, ενώ λόγω της σημασίας και του επείγοντος χαρακτήρα τους, αναμένεται να συζητηθεί από τους Αρχηγούς Κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 20-21 Μαρτίου 2014.
Το θέμα απασχολεί ήδη τις Ομάδες Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Συμβουλίου, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ουσιώδης επεξεργασία των θέσεων των αντιπροσωπειών, μέχρι τη συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών στα Συμβούλια Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα διεξαχθούν στις 3 και 4 Μαρτίου αντίστοιχα.
Προκειμένου να υπάρξει σε εθνικό επίπεδο μια πρώτη συστηματική ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα αυτά, σας προσκαλούμε σήμερα να συμμετάσχετε σε συνάντηση εργασίας στο ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119),  στις  17.00 μ.μ.
Για την αρτιότερη οργάνωση της διαδικασίας και προκειμένου να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος, θα παρακαλούσαμε οι συμμετέχοντες να εστιάσουν λιτά τις τοποθετήσεις ή και τα υπομνήματά τους κυρίως στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1ο Ερώτημα: Στην ευρωπαϊκή πορεία προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, που απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, πώς χαρακτηρίζετε την προτεινόμενη δέσμη «Κλίμα-Ενέργεια προς το 2030»; Συμφωνείτε με τους δεσμευτικούς στόχους; Στηρίζει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού; Βοηθά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας; Στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά;

2ο Ερώτημα: Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις των στόχων της δέσμης σε σχέση με τις απαιτήσεις της δικής μας εθνικής πορείας προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση, αλλά και την επιτακτική ανάγκη τόσο για διακοπή απώλειας, όσο και για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;

3ο Ερώτημα: Ποιά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία της δέσμης που οφείλουμε να κρατήσουμε και ποια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ή και να τροποποιήσουμε;

4ο Ερώτημα:  Υπάρχουν τομείς, σχετιζόμενοι με την ενέργεια, στους οποίους η χώρα θα πρέπει να εστιάσει προκειμένου να αποτελέσουν τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα; Μπορούν να ενταχθούν τέτοιοι τομείς με ποσοστικοποιημένα κριτήρια στην παραπάνω δέσμη μέτρων;

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!