«Πράσινα» έργα στηρίζουν την πραγματική οικονομία στην Ελλάδα

 Η  ΕΤΕπ  θα χρηματοδοτήσει έργα  για την αστική ανάπτυξη  και τις ΜΜΕ

 Δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αστικής ανάπτυξης και για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην χώρα υπέγραψε ο αντιπροέδρου της ΕΤΕπ, κ. Πλούταρχου Σακελλάρη  παρουσία του Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη.  Τα έργα αυτά θα τονώσουν τις επενδύσεις, θα προσθέσουν στην απασχόληση, θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας.

 Με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπογράφηκε  σύμβαση ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), την οποία διαχειριζεται η ΕΤΕπ. Το παραπάνω ποσό θα επενδυθεί στις ακόλουθες περιφέρειες μέσα στην επόμενη τετραετία: Αττική (50 εκατομμύρια ευρώ), Δυτική Ελλάδα (15 εκατομμύρια ευρώ) και Ιόνια Νησιά (10 εκατομμύρια ευρώ).  Τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν σε οποιεσδήποτε από τις περιφέρειες της χώρας που υπάγονται στον Στόχο 1 (Σύγκλιση).  Οι περιφέρειες αυτές θυμίζω είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Κρήτη.

 Στόχος του Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Ελλάδας. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο εύρος έργων αστικής ανάπτυξης  στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 Η  υπογραφή των δανειακών συμβάσεων  οριοθετεί την απαρχή μιας νέας κοινής δράσης για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα της χώρας, ιδιαίτερα τώρα που αυτά πλήττονται σημαντικά και ποικιλοτρόπως από την κρίση. Το Ταμείο αυτό είναι το δεύτερο στην Ελλάδα. Το πρώτο, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, υπογράφηκε  πριν δύο εβδομάδες από κοινού με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Κρήτη. Σύντομα θα προχωρήσουμε και σε άλλες υπογραφές συμβάσεων για την δημιουργία Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να καλυφθεί πλήρως το συνολικό ποσό ύψους 258 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται στην ιδρυτική σύμβαση του  Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA και το οποίο υπέγραψα με την Ελληνική Κυβέρνηση το 2010.

 «Με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα υλοποιούμε σήμερα την πρώτη συμφωνία στο πλαίσιο  της νέας πρωτοβουλίας που ανακοινώσαμε από κοινού με τον Υπουργό κ. Χρυσοχοϊδη στις αρχές του χρόνου.  Η πρωτοβουλία ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ συνίσταται στην παροχή δανείων της ΕΤΕπ μέσω ελληνικών τραπεζών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η σύμβαση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επενδύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας που πραγματοποιούνται από δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς.  Οι τομείς προς χρηματοδότηση περιλαμβάνουν την βιομηχανία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, τις υποδομές, την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την παιδεία, στο σύνολο της χώρας» επεσήμανε ο κ. Σακελλαρίου.

 «Η σημερινή χρηματοδότηση είναι η πρώτη που υπογράφεται κάτω από τη συνολική εγγύηση που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να στηρίξει την πραγματική οικονομία της χώρας.  Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες.  Μέσα στον Δεκέμβριο θα υπογράψουμε επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα» κατέληξε ο  κ. Σακελλαρίου.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!