Άιτηση για άδεια προμήθειας 490 MW από την «Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια»

Αίτηση χορήγησης Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 490 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Πάτρα (Αγίου Ανδρέα 55).

Η εν λόγω άδεια ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

«Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 21.07.2017)», καταλήγει η ανακοίνωση της Αρχής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση