Άμεση προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ» ζητεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την ανάγκη άμεσου και στιβαρού σχεδιασμού για τον ουσιαστικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας και την τόνωση της εξωστρέφειας, υπογραμμίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) στο υπόμνημά του προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εν όψει της 82ης ΔΕΘ.

«Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, εντόπιο, με τις υπογραφές των καλύτερων Ελλήνων ειδικών και βασισμένο στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές» επισημαίνει και προσθέτει ότι τα τελευταία έξι χρόνια η Ελλάδα σύρεται πίσω από τις δανειακές συμβάσεις που επιβάλλουν οι εταίροι και δανειστές μας, χωρίς να αρθρώνεται ένα αξιόπιστο σχέδιο εξόδου από την κρίση, με στοιχεία εντοπιότητας», τονίζει το ΤΕΕ.

«Στην πολιτική συζήτηση, στις εξαγγελίες, στις αντιπαραθέσεις, οι αναφορές σε αφηγήματα, διαπραγματεύσεις, συμβιβασμούς οδυνηρούς ή μη έχουν αντικαταστήσει τις αντίστοιχες σε προγράμματα και σχέδια. Ταυτόχρονα ο όρος μεταρρύθμιση έχει χάσει πλήρως την έννοιά του αφού χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει οποιαδήποτε αλλαγή, με νόμο ή Υπουργική Απόφαση που συνήθως ακολουθεί αλλαγή του πολιτικού υπεύθυνου. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί» υπογραμμίζεται ακόμα στο υπόμνημα.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη ενός νέου, μεγάλου έργου που θα λειτουργήσει ως brand name για την ένταξη της πόλης στον διεθνή χάρτη. Η ενοποίηση και ανάδειξη του μετώπου της Θεσσαλονίκης προς τη θάλασσα, από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι, μπορεί να εκπληρώσει αυτό τον ρόλο. Ήδη έχει ξεκινήσει σχετική δραστηριοποίηση στην οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει ενεργά.

Το εγχείρημα εξαρτάται κυρίως από την αυτοδιοίκηση, β’ βάθμια και α’ βάθμια, την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Η κεντρική εξουσία μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με θεσμικές παρεμβάσεις όπως η ίδρυση Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού, η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου κι η εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στα θέματα των μηχανικών, επαγγελματικά και αρμοδιοτήτων, αφού -όπως επισημαίνεται- οκτώ στους δέκα διπλωματούχους μηχανικούς-ελεύθερους επαγγελματίες δεν μπορούν πλέον να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Για την άμεση εκτόνωση της πίεσης, προτείνονται τα εξής συγκεκριμένα μέτρα: 1)η θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών, σε ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, 2) η ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλών και 3)η μη υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό και εφάπαξ.

Σε ό,τι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου απαιτείται ουσιαστική προσπάθεια μεταρρύθμισης, με όλη τη σημασία του όρου, δηλαδή: ένα συγκροτημένο πρόγραμμα εφαρμογής, προσαρμογής, στήριξης και παρακολούθησης όχι μόνο του στόχου, αλλά και του ρυθμού επίτευξής του. Μάλιστα το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει πέντε ουσιώδεις αλλαγές.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο και του ΕΣΠΑ 2014-2020, προτείνονται μεταξύ άλλων: 1)Άμεση επιτάχυνση των προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, καθώς ενάμισι χρόνο μετά την προκήρυξή τους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πλήρους ένταξης και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση, 2) Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των προγραμμάτων, ιδιαίτερα στις διαδικασίες αξιολόγησης και οικονομικού ελέγχου των επενδύσεων , 3) Επίσπευση της προκήρυξης νέων προγραμμάτων τα οποία έχουν ανακοινωθεί εδώ και ένα χρόνο, 4) Ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς μέσω αρχικής προδημοσίευσης, προκειμένου να αποφεύγονται εκ των υστέρων τροποποιήσεις και 5)Ενεργός συμμετοχή του ΤΕΕ στον σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων που αφορούν στους τομείς ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και περιβαλλοντικής βιομηχανίας. Προτείνεται επίσης η δημιουργία ειδικού προγράμματος κατάρτισης για άνεργους μηχανικούς σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, καθώς κι η άμεση ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και προκήρυξη του νέου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ».

Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό νόμο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει μεταξύ άλλων: 1) Επιτάχυνση των διαδικαστικών ελέγχων και της έκδοσης των αποφάσεων ολοκλήρωσης και εκταμίευσης των δόσεων ενίσχυσης, παλαιών έργων, ενταγμένων στους αναπτυξιακούς νόμους Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011., 2) Έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο του νέου νόμου Ν.4399/2016 καθώς επίσης και μεταφορά επιπρόσθετων κονδυλίων. 3) Άμεση προκήρυξη των τεσσάρων καθεστώτων ενίσχυσης τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν προκηρυχθεί, με ενεργό συμμετοχή του ΤΕΕ στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής τους.

Για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας εισηγείται την άμεση απεμπλοκή των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τον θύλακα των 65 στρεμμάτων της Ζώνης στη Θέρμη που έχει αποδοθεί στον φορέα, προκειμένου να εγκατασταθούν οι πρώτες επιχειρήσεις το 2018. Επίσης, ζητά τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και νέων επιστημόνων και την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ζώνης.

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σημειώνει ότι η λειτουργία του Μετρό, με προϋπόθεση την τήρηση ενός σφιχτού χρονοδιαγράμματος, είναι πιθανή το 2020, αλλά από τη Νέα Ελβετία ως το Σιντριβάνι. «Αποσύραμε την προσφυγή στο ΣτΕ, για την ομόνοια της πόλης και τη συνέχιση του έργου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε το θέμα της Βενιζέλου. Το 2020, το 2021 και το 2022, με όποιο ρόλο και αν επισκεφτείτε τη Διεθνή Έκθεση, να θυμηθείτε ότι είχαμε προειδοποιήσει την Κυβέρνησή σας, ως τεχνικός της σύμβουλος, για τις συνέπειες. Η δικαίωσή μας βέβαια δεν θα έχει κανένα όφελος αφού το “ανέκδοτο” θα συνεχίζει να ταλανίζει τους συμπολίτες μας».

Σχετικά με τις επεκτάσεις του Μετρό, είναι θετικό ότι ξεκίνησαν  οι πρόδρομες μελέτες για τις επεκτάσεις προς Ευκαρπία και Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καθώς και η επέκταση προς Αμπελόκηπους- Μενεμένη –Εύοσμο, ενώ οι εργασίες στην Καλαμαριά προχωρούν με καλό ρυθμό. Για την ορθή λειτουργία της γραμμής, προτείνονται μάλιστα συγκεκριμένα συμπληρωματικά έργα (αναλυτικά στο συνημμένο πλήρες κείμενο του υπομνήματος).

Για την εσωτερική περιφερειακή οδό επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση του Εσωτερικού Οδικού δακτυλίου είναι η βασική ανάγκη, με προτεραιότητα την αναβάθμιση του πιο επιβαρυμένου τμήματος του Εσωτερικού Οδικού Δακτυλίου Κόμβος Κ5 (Πολίχνη) – Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα). Η αναβάθμιση αυτού του τμήματος πρέπει να συνδυαστεί και με τη διαπλάτυνση του τμήματος από τα Κωνσταντινουπολίτικα και προς τα ανατολικά. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει στη διάθεσή της τις σχετικές μελέτες, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.
Για την εξωτερική περιφερειακή οδό σημειώνεται ότι η Εγνατία Οδός ΑΕ είχε χρηματοδοτήσει και διαθέτει μελέτες διαφόρων λύσεων- χαράξεων για τον σχεδιασμό της εξωτερικής περιφερειακής οδού. Πολλές από αυτές τις λύσεις ξεκίνησαν να ωριμάζουν αλλά για διάφορους λόγους έχουν σταματήσει. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες προτάσεις- λύσεις, να γίνει μία ορθή μελέτη σκοπιμότητας του έργου, εκ νέου, και να επιλεγεί επιτέλους μία λύση.

Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ επισημαίνει ότι η παραχώρησή του ανοίγει νέες προοπτικές για το λιμάνι και την πόλη αλλά παραμένει το ζήτημα της σύνδεσής του με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ακόμη ζητά να προχωρήσουν μια σειρά από ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ στην Κ.Μακεδονία όπως η παράκαμψη Χαλκηδόνας και Γιαννιτσών ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Έδεσσα, η ολοκλήρωση της κατασκευής της περιφερειακής οδού του Δήμου Σερρών με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, η βελτίωση του οδικού άξονα Κιλκίς- Πολύκαστρο- Αξιούπολη- Γιαννιτσά, η σύνδεση της Εγνατίας οδού με την προ του Αγίου Όρους περιοχή κι η ολοκλήρωση ή και βελτίωση κύριων οδικών τμημάτων των ΠΕ Χαλκιδικής και Πιερίας.

Κατατίθενται επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία (είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί το Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων Ν. Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκίνησε το 2003), τα περιβαλλοντικά έργα και την αντισεισμική θωράκιση (για την εξεύρεση κονδυλίων η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, σε συνεργασία με άλλες σεισμοπαθείς χώρες όπως η Ιταλία και η Κύπρος ώστε να δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικό Ταμείο Αντισεισμικής Προστασίας. Το ΙΤΣΑΚ, τα Πανεπιστήμια, το ΤΕΕ και άλλοι φορείς μπορούμε να συνεργαστούμε για να τεκμηριώσουμε μια πλήρη πρόταση). Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος επισυνάπτεται.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση

Άμεση προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ» ζητεί ο ΣΘΕΒ

Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη καθώς και στον κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Πρώτων Υλών, απέστειλε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών (ΣΘΕΒ) ζητώντας την άμεση προκήρυξη του πολυαναμενόμενου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ενδιαφερόμενους προς ένταξη σε αυτό, προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους αλλά και την αξία του, εξοικονομώντας ταυτόχρονα οικονομικούς πόρους και ενέργεια.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση