Άνοιξε με 1,23 εκατ. ευρώ το LEADER για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο Κιλκίς

Δημοσιεύθηκε από την Αναπτυξιακή Κιλκίς η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων δημοσίου χαρακτήρα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 μέσω της οποίας δύναται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Η 1η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων του Μ. 19.2 για έργα δημοσίου χαρακτήρα, με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων να ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.230.000,00 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 29η Ιουλίου 2018.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση