Έκθεση Κομισιόν για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την έκθεσή της για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επανεξετάζει την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών (όπως σπόρων ελαιοκράμβης, λιναρόσπορου, φακής) στην ΕΕ και διερευνά τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής τους με οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Ο Eπίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Οι φυτικές πρωτεΐνες αποτελούν σημαντικό συστατικό του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών ειδών διατροφής, ο οποίος παράγει τρόφιμα και ποτά σύμφωνα με τα πλέον υψηλά πρότυπα παγκοσμίως. Ωστόσο, λόγω μιας σειράς παραγόντων που σχετίζονται με την αγορά και το περιβάλλον, η ευρωπαϊκή παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών δεν επαρκεί για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμώ επίσης να αναγνωρίσω το έντονο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περαιτέρω στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Η έκθεση αυτή θα χρησιμεύσει ως σημαντικό σημείο αναφοράς για να ξεκινήσει διάλογος σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με το πώς θα χαράξουμε μια βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός, κάτι που δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων».

Η έκθεση παρουσιάζει ορισμένα υφιστάμενα εργαλεία καθώς και νέες προτάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πραγμάτωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων που έχουν τα πρωτεϊνούχα φυτά στην ΕΕ. Πρόκειται για τα εξής:

  • Στήριξη των γεωργών που παράγουν φυτικές πρωτεΐνες μέσω της προτεινόμενης μελλοντικής ΚΓΠ, με την ένταξή τους σε εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, και ειδικότερα ανταμείβοντας για τα οφέλη που προκύπτουν από την καλλιέργεια ψυχανθών για το περιβάλλον και το κλίμα μέσω οικολογικών συστημάτων και αναλήψεων δεσμεύσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και του κλίματος στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης· κινητοποίηση της στήριξης για γεωργική ανάπτυξη, π.χ. τόνωση των επενδύσεων και της συνεργασίας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα· συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη·
  • Τόνωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και των κρατών μελών και διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη για το 2021-2027·
  • Βελτίωση της ανάλυσης της αγοράς και της διαφάνειας μέσω καλύτερων εργαλείων παρακολούθησης·
  • Προβολή των οφελών των φυτικών πρωτεϊνών για τη διατροφή, την υγεία, το κλίμα και το περιβάλλον με τη στήριξη του προγράμματος προώθησης της Επιτροπής, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 200 εκατ. ευρώ το 2019·
  • Αυξημένη ανταλλαγή γνώσεων/ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τις βιώσιμες γεωπονικές πρακτικές, για παράδειγμα, μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η κατάσταση όσον αφορά τις φυτικές πρωτεΐνες στην ΕΕ

Η ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη είναι μεγάλη, φτάνοντας τους 27 εκατ. τόνους περίπου ακατέργαστων πρωτεϊνών το διάστημα 2016/17, ενώ το ποσοστό αυτάρκειας της ΕΕ ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την πηγή (π.χ. 79% για τους σπόρους ελαιοκράμβης και 5% για τη σόγια). Ως συνέπεια, η ΕΕ εισάγει ετησίως περίπου 17 εκατ. τόνους ακατέργαστων φυτικών πρωτεϊνών εκ των οποίων οι 13 εκατ. τόνοι έχουν ως βάση τη σόγια. Ωστόσο, σημειώνονται σημαντικές τάσεις: Η καλλιέργεια σόγιας στην ΕΕ έχει διπλασιαστεί σε σχεδόν ένα εκατ. εκτάρια αφότου ξεκίνησε η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013. Ομοίως, η παραγωγή οσπρίων (μπιζέλια, κουκιά, φακές, ρεβίθια) έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στην ΕΕ από το 2013.

Ενώ ο τομέας των ζωοτροφών απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (93%), η αγορά φυτικών πρωτεϊνών παρουσίασε σημαντικό κατακερματισμό, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για ζωοτροφές και τρόφιμα υψηλής αξίας. Η αγορά τροφίμων παρουσιάζει διψήφιο αριθμό αύξησης όσον αφορά τις φυτικές πρωτεΐνες, εξ αιτίας της ζήτησης για είδη διατροφής εναλλακτικά του κρέατος και των γαλακτοκομικών.

Ιστορικό

Η έκθεση αυτή ανταποκρίνεται στη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή να επανεξετάσει την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών, και να διερευνήσει τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της παραγωγής τους με οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τον Απρίλιο του 2018 έκθεση με την οποία ζητούσε μια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών πρωτεϊνούχων καλλιεργειών.

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη

Πρόγραμμα του συνεδρίου του 2018 για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση