Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος για εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ

Περιβαλλοντικό τέλος που φθάνει έως και τις 3.000 ευρώ επιβάλλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, ανάλογα με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία, εκτός από το τέλος ταξινόμησης επιβάλλεται έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ για εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4. Οσον αφορά τα εισαγόμενα οχήματα που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a και Euro 5b επιβάλλεται επίσης τέλος 1.000 ευρώ.

Αντίθετα, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους για τα αυτοκίνητα που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5b, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήματος ή δηλωτικά εισαγωγής.

Οπως προκύπτει από τη σχετική διάταξη, απαγορεύεται η ταξινόμηση οχημάτων που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1 ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπου συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, από την καταβολή του περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται και όσα αυτοκίνητα ή φορτηγά Euro 5b έχουν δήλωση άφιξης οχήματος ή δηλωτικά εισαγωγής τα οποία έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής τροπολογίας.

Θα φθάνει έως τις 3.000 ευρώ, ανάλογα με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων.

Ειδικότερα:

α) Επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος:

– 3.000 ευρώ εφόσον τα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4.

– 1.000 ευρώ εφόσον τα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a και Εuro 5b.

β) Απαγορεύεται η ταξινόμηση εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση