Ένταξη μικρών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές αλυσίδες

Ενέργειες για την ένταξη συγκεκριμένων μικρών και πολύ μικρών ελληνικών επιχειρήσεων σε αλυσίδες αξίας - τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς, αλλά κυρίως ευρωπαϊκές - έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ).

Ήδη έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ενός δικτύου, στο οποίο μετέχουν το Science Policy Research Unit του Πανεπιστημίου του Σάσσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η CNA (η ιταλική ΓΣΕΒΕΕ), η επιχείρηση ΓΑΙΑ και μία μεγάλη εισαγωγική επιχείρηση από τη Γερμανία και έχει κατατεθεί ο σχετικός φάκελος για χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ.

Tο ΙΜΕ έχει προχωρήσει στην υλοποίηση 12 τέτοιων αλυσίδων κυρίως από ομοειδείς, από κλαδική άποψη, επιχειρήσεις, ενώ έχει εκπονήσει σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου σχετικές μελέτες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε δράσεις για την ενθάρρυνση της τυποποίησης προϊόντων σε συνεργασία κυρίως με επιχειρήσεις και μονάδες του πρωτογενούς τομέα.

Η συνεργασία, τόσο του κλάδου του τουρισμού όσο και εκείνου του επισιτισμού όπως εκτιμά η ΓΣΕΒΕΕ μπορεί όχι μόνο να αναδείξει επώνυμα ελληνικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία αλλά και να λειτουργήσει σαν ένα είδος ήπιας υποκατάστασης εισαγωγών.

Επίσης, έχει ξεκινήσει η καταγραφή και κατοχύρωση καινοτομιών, οι οποίες επινοούνται ή ακόμη και χρησιμοποιούνται ήδη στη καθημερινή δραστηριότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι πάρα πολλές ιδέες δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε πιστοποίηση μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ έχει λειτουργήσει ως μεσολαβητής για τις μικρές επιχειρήσεις και έχει στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση