Έξαρση του φαινομένου της αιθαλομίχλης στη Θεσσαλονίκη

Η Αντιπεριφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προχωρά στην έκδοση συστάσεων προς τους πολίτες, μετά τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης που παρουσιάστηκαν στην ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα, στις 20-01-2014 η μέση ημερήσια τιμή συγκεντρώσεως αιωρούμενων σωματιδίων (PM10), όπως καταγράφηκε σε δύο από τους σταθμούς μέτρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, έφτασε τα 105 μg/m3 (σταθμός οδού Λαγκαδά) και τα 75 μg/m(σταθμός οδού Μαρτίου).

Με δεδομένη την από 23-12-2013 δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έναρξη ισχύος της υπ.’ αριθμ. 70601 (ΦΕΚ 3272/Β΄/23-12-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με τίτλο «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», την υπέρβαση της τιμής των 101 μg/m3 και το Δελτίο Πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το οποίο αναφέρει ότι ευνοείται εν μέρει η συσσώρευση ρύπων, για την ενημέρωση και προστασία του πληθυσμού συστήνεται:

 Α) Σε άτομα αυξημένου κινδύνου:

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς, καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση−δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

Β) Στο γενικό πληθυσμό:

Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό.

Γ) Μέτρα μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης:

- Αποφυγή χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας, και η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας.

- Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18οC σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης, για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας.

- Απαγόρευση λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων.

- Απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοικτούς χώρους.

 Δ) Βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης των εκπομπών από κυκλοφορία οχημάτων:

Εφαρμογή κανόνων οικολογικής οδήγησης και συμπεριφοράς (όπως: οδήγηση με χαμηλότερη ταχύτητα, μείωση των συνεχόμενων εναλλαγών γκαζιού – φρένου, αλλαγή στο σωστό χρόνο των ταχυτήτων κ.α.) κατά μήκος των οδικών αξόνων αστικών περιοχών.

 Σημειώνεται ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί και σε περίπτωση που απαιτηθεί θα ανακοινωθούν νέα μέτρα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!