Έξυπνες, καθαρές και ασφαλείς αστικές μεταφορές

ΑΡΧΕΙΟ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και ΔικτύωνΜεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συμμετέχει σε ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο που εστιάζει στον αστικό σχεδιασμό και  ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και υλοποιείται υπό τη σκέπη του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου.
Tο City-HUB, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, από φορείς και επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμούς που σχετίζονται με τους τελικούς χρήστες, στοχεύει στο σχεδιασμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένων, έξυπνων, “καθαρών” και ασφαλών συστημάτων συνδυασμένων αστικών μεταφορών. Παράλληλα, το έργο πρόκειται να διερευνήσει τον τρόπο σχεδιασμού αυτών των κόμβων, ώστε να διασφαλίζεται η κινητικότητα και η εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑΜΕΑ), ώστε να μπορούν να επωφελούνται επαρκώς από τις λειτουργίες των
αστικών μεταφορικών κόμβων.
Η εναρκτήρια συνάντηση εργασιών του έργου έλαβε χώρα στη Μαδρίτη στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2012. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, έγιναν θεματικές παρουσιάσεις πάνω στα τεχνικά θέματα του έργου καθώς και παρουσιάσεις σχετικές με τα  διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, από τους συμμετέχοντες των εμπλεκόμενων φορέων. Η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεύθυνη για το City-HUB, κ. Natascia Lai, υπογράμμισε τις κατευθύνσεις της Κοινότητας υποδεικνύοντας τις απαιτήσεις του έργου και τον συντονισμό των προσπαθειών που χρειάζονται για την επιτυχημένη
πορεία και ολοκλήρωσή του. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση τεχνικής επίσκεψης στον κόμβο αστικών μεταφορών Moncloa στη Μαδρίτη, που διοργανώθηκε από τον κ. Javier Aldecoa, τεχνικό διευθυντή των κόμβων αστικών μεταφορών της Μαδρίτης. Οι αστικοί κόμβοι μεταφορών κατέχουν κεντρικό ρόλο στη μελέτη των δικτύων δημόσιων μεταφορών και η κατάλληλη διαχείριση, αναβάθμιση και λειτουργία τους επηρεάζει σημαντικά το σύνολο του δικτύου. Θέματα όπως εξοικονόμηση χρόνου, αναπλάσεις, βελτιώσεις των διαχειριστικών και επιχειρηματικών μοντέλων κλπ συγκαταλέγονται στη λίστα των  βελτιωτικών επεμβάσεων που δύνανται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη αποδοτικών αστικών μεταφορικών κόμβων. Παρά το σημαντικό ρόλο των κόμβων αυτών στη συνολική προώθηση της προσβασιμότητας, υπάρχουν ακόμη αρκετά προβλήματα, ελλείψεις και κενά. Η βελτίωση της προσβασιμότητας εξαρτάται, τόσο από το συντονισμό  μεταξύ των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών, όσο και από τη βελτίωση των διαχειριστικών μοντέλων. Ο ρόλος της πληροφόρησης  είναι επίσης πολύ σημαντικός προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι εταίροι του έργου είναι: το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης - Κέντρο Ερευνών στις Μεταφορές (UPM / TRANSyT) ως συντονιστής του έργου, το Ινστιτούτο Επιστημών Μεταφορών - Ltd (ΚΤΙ) της Ουγγαρίας, το Ινστιτούτο Οικονομικής των Μεταφορών (ΤΟΙ) της Νορβηγίας, το Ινστιτούτο Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) της Ελλάδας, η Panteia / ΝΕΑ της Ολλανδίας, το Εργαστήριο Έρευνας Μεταφορών (TRL) της Αγγλίας, το Τεχνικό κέντρο Ερευνών της Φινλανδίας (VTT), το Ινστιτούτο Επιστημών τεχνολογιών μεταφορών και Χωροταξίας της Γαλλίας (IFSTTAR) και το Κέντρο Ερευνών Μεταφορών της Τσεχικής Δημοκρατίας (CDV).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.cityhub-project.eu
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!