Έξυπνοι αισθητήρες για μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

του Νίκου Αβουκάτου

Έξυπνους αισθητήρες μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πρόκειται να προμηθευτεί εντός τους έτους ο δήμος Θεσσαλονίκης. Η τοποθέτησή τους θα γίνει ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της πόλης, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από τις σχετικές μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του έργου «Balkan-Mediterranean 2014-2020». Ο δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε αυτό το σημαντικό έργο μετά από αυστηρή διαδικασία επιλογής.

Ειδικότερα, μια πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων με έξυπνες εφαρμογές θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα των αισθητήρων. Μετά από αναλύσεις θα δημιουργηθεί ένας οδηγός καλής πρακτικής, όπως αυτός θα προκύψει από την εφαρμογή του έργου «Balkan-Mediterranean 2014-2020», ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας (BalkanMed ή BMP), που προέρχεται από τη διάσπαση του προηγούμενου προγράμματος «South East 2007-2013» και την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας Balkan Mediterranean.

«Οι αισθητήρες αυτοί θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το υπάρχον δίκτυο, πιλοτικά και θα βασίζονται στη τεχνολογία του Internet of Things», εξήγησε στη Greenagenda.gr η Βούλα Τζουμάκα, προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων του δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι πόλεις-εταίροι του έργου θα συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με πανεπιστήμια-εταίρους και θα χρησιμοποιήσουν τις πιο σύγχρονες διαθέσιμες τεχνολογίες για τις μετρήσεις διάφορων παραμέτρων ποιότητας της ατμόσφαιρας, τους έξυπνους αισθητήρες Air Quality Internet of Things.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων και συζητήθηκαν τα βήματα που θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες του έργου, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή και μπορούν να συμμετέχουν πέντε χώρες, τρία κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο υποψήφιες χώρες, (Αλβανία και ΠΓΔΜ).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος MED είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με την προώθηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών (τεχνολογίες, διακυβέρνηση, καινοτόμες υπηρεσίες), ορθολογική χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό, θαλάσσιοι πόροι) και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, μέσω της ολοκληρωμένης και εδαφικής προσέγγισης και συνεργασίας. Είναι η πρώτη φορά που η ευρωπαϊκή συνεργασία ασχολείται με τη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο μαζί, σε μια κοινή προσπάθεια, καλύπτοντας όλα τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα και συμβάλει στην στρατηγική «ΕΕ 2020», για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Το BalkanMed συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. (85% Ευρωπαϊκοί Πόροι - 15% Εθνικοί Πόροι). Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θεσσαλονίκης δέχθηκε πρόσκληση από τον δήμο Σόφιας της Βουλγαρίας να συμμετέχει ως εταίρος σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Fostering resource efficiency and climate change resilience through community based Air Quality Internet of Things» και ακρωνύμιο AIRTHINGS. Στα ελληνικά ο τίτλος μπορεί να αποδοθεί ως εξής: «Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT». Με την 503/2016 ΑΔΣ εγκρίθηκε η συμμετοχή του δήμου στην εν λόγω πρόταση. Η πρόταση υποβλήθηκε σε διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΕ και αξιολογήθηκε θετικά για να λάβει τη σχετική χρηματοδότηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι 1 από τις 20 προτάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Περιβάλλον» που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, επί συνόλου 384 προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 1η πρόσκληση του Προγράμματος BalkanMED. Ο δήμος με την 1100/2017 ΑΔΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του ως εταίρος στην υλοποίηση του Έργου αυτού.

Το εταιρικό σχήμα είναι το ακόλουθο:

Ο Επικεφαλής Εταίρος (Leader Partner) του Έργου είναι:

  • Sofia Municipality (Δήμος Σόφιας, Βουλγαρία)

Οι εταίροι του Έργου (Project Partners) είναι:

  • Aristotle University of Thessaloniki (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα)
  • Thessaloniki Municipality (Δήμος Θεσσαλονίκης, Ελλάδα)
  • Centre for the advancement of research and development in educational technology 'CARDET' LTD (Κέντρο προώθησης της έρευνας και της ανάπτυξης στην μαθησιακή τεχνολογία - «CARDET», Κύπρος)
  • Tirana Municipality (Δήμος Τιράνων, Αλβανία)
  • State Environmental Inspectorate of the Former Republic of Macedonia (Κρατική περιβαλλοντική επιθεώρηση, ΠΓΔΜ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 1.417.322,66€ και ο προϋπολογισμός του δήμου Θεσσαλονίκης είναι 227.390 €, εκ των οποίων 85% είναι η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 15% χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους (ΠΔΕ). Η προβλεπόμενη διάρκειά του είναι 24 μήνες.

Φωτογραφία αρχείου

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση