Έργο για αειφόρο τουρισμό στον Αχέροντα

Ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και τη διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών Αχέροντα», στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Το έργο αποσκοπεί στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της άσκησης των δράσεων αναψυχής και τουρισμού στην προστατευόμενη περιοχή, στην εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και στον καθορισμό κατευθύνσεων για τη διαχείριση των επισκεπτών στα Στενά του Αχέροντα. Απώτερος στόχος είναι η μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία και την οικονομία από την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και διατήρηση της πολύτιμης βιοποικιλότητας της περιοχής.

Η διάρκειά του είναι 6 μήνες (Φεβρουάριος - Ιούλιος 2020) και οι δράσεις του αφορούν στα ακόλουθα:

ΦΑΣΗ Α: Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης

  • Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την άσκηση των τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων στα Στενά του Αχέροντα.
  • Εκτίμηση της κίνησης των επισκεπτών στην περιοχή.
  • Προσδιορισμός των ζωνών όπου ασκούνται οι επιμέρους δραστηριότητες.
  • Αποτύπωση των πιέσεων που ασκούνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  • Εκπόνηση Σχεδίου Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων Μερών.

ΦΑΣΗ Β: Κατευθύνσεις και προτάσεις για τη διαχείριση των επισκεπτών και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού

  • Προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας της περιοχής.
  • Σύνταξη κατευθύνσεων για την κίνηση και τη διαχείριση των επισκεπτών.
  • Πρόταση δράσεων και παρεμβάσεων για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στα Στενά του Αχέροντα (π.χ. διαδρομές κίνησης, χωροθέτηση δραστηριοτήτων, υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος, πρόγραμμα τουριστικής προβολής, κατάρτιση φορέων του τουρισμού κ.ά.).

Η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων (Φορέας Διαχείρισης, δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματίες του τουρισμού, επιστημονικοί φορείς, τοπική κοινωνία κ.ά.) κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του και την κατάρτιση ενός χρήσιμου και καινοτόμου εργαλείου για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στα Στενά του Αχέροντα και την ευρύτερη περιοχή.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση